Uşak Şubesinde Osmanlı-Safevi İlişkileri Konuşuldu

16 Ocak 2016
Uşak Şubesinde Osmanlı-Safevi İlişkileri Konuşuldu

Uşak Üniversitesi Tarih Bölümü bolümü öğrencisi Yusuf Çenesiz, 16 Ocak 2016 Cumartesi günkü Türk Ocakları Uşak Şubesi Öğrenci Sohbeti’nde Safevi Devleti ve Osmanlı Safevi İlişkileri konusunu anlattı.

 

Sayın Yusuf Çenesiz, 1500lerde Azebaycan ve civarında Akkoyunlu mirası üzerine kurulan Safevi Devleti’nin 250 yıllık ömrü olmuştur, dedi.Önceleri Sünni bir tarikat konumunda iken daha sonra Şeyh Cüneyd ve Şeyh Haydar dönemlerinde Şiiliği benimsediklerini söyledi. Sayın Çenesiz, Safevi Devleti  Şah İsmail zamanında güçlenmiş ve Şiilik en katı bir biçimde onun zamanında uygulanmıştır. Safevi Devleti denilince ilk akla o gelir, dedi.

 

Sayın Yusuf Çenesiz, Şah İsmail döneminde Osmanlı Devleti’nin başında Bayezid Han vardı. Bu dönemde Şah kulu İsyanı çıkmıştır. Şiilik en çok bu dönemde yayılmıştır.Bundan sonra Yavuz Sultan Selim Han başa geçti ve Safevilere karşı askeri, ekonomik, siyasi, kültürel tedbirler  alma yoluna gitti. Osmanlı-Safevi ilişkilerinde bizi en çok meşgul eden dönem bu dönemdir. Tabi ki bu dönemden sonra Kanuni, III. Murat, I. Ahmed, Genç Osman ve IV. Murat dönemlerinde de sürtüşmeler yaşanmıştır.Safeviler tarafından Osmanlı sınır boylarına saldırılar ve yağma hareketleri, savaşlar ve barış antlaşmaları, Safevilerin bıkmak ve usanmak bilmeden yaptıkları şii propagandalar devam etmiştir diyerek konuşmasına devam etti.

 

Sayın Yusuf Çenesiz, 1750’li yıllara gelindiğinde ise Safevi devletinin  artık yıkılışa geçtiğini ve 250 yıl boyunca istisnasız ve kesintisiz Anadolu coğrafyası ve sünni bölgelerde şiilik propagandası yaptıklarını söyledi. Safevi Devleti de Osmanlı Devleti de Türk idi. İki devlet yıllarca savaştı ve bu savaş sonunda akan hep Türk kanı oldu.İki devlet her ne sebepten dolayı savaşırsa savaşsın şu kesindir ki, Osmanlı-Safevi savaşlarında kaybeden hep İslam ve Türk Dünyası olmuştur.  Sünni-Şii çatışmasından dolayı islam dininin manevi yapısı bölünmekle birlikte bin yıldan beri Anadolu’da  yoğrulan Türklük şuurunun zarar gördüğü kesindir diyerek konuşmalarını sonlandırmıştır.

 

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü