Bursa Şubesi 7. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

24 Ocak 2016
Bursa Şubesi 7. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

İki yılda bir Ocak ayı içerisinde yapılması gereken Genel Kurul  toplantısı  24 Ocak 2016 Pazar günü Saat:14.00 de Heykel Dede Efendi Salonunda salt çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşti.457 üyesi bulunan üyelerin hava muhalefeti dolayısıyla katılım istenildiği gibi olmadi.

 

Gündem gereği açış konuşmasını  yapan Şube Sekreteri Dr.Mete ATEŞ  kendisine sunulan bir dilekçeyi okuyarak Divan Başkanlığı  ve Katip üyelikler için oylama yaptı.Katılımcıların tamamının oyları ile Divan Başkanlığına Prof.Dr.Zeki PALALI, Katip Üyeliklere de  U.Ü.Türk Dili ve Ed.Böl.Öğretim Görevlisi Mahru SAKARYA ve Çekirge Temel Lisesi Kurucusu Faruk YÜCER getirildiler.

 

Divan yerini aldı ve Gündem gereği Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu ve Türk milletine hizmet etmiş bütün Türk büyükleri için  Saygı Duruşu yapıldı ve Milli Marşımız İstiklal Marşı katılımcılar tarafından büyük bir coşku ile okundu.Divan Başkanı  PALALI teşekkür ederek  raporların okunması maddesine geçti.Yönetim Kurulu raporlarını Şube Sekreteri Dr.M.Mete ATEŞ, Denetim Kurulu Raporlarını da Denetleme Kurulu Üyesi Mali Müşavir İrfan AY okudu.Raporlar okunduktan sonra mütalaa için konuşmak isteyen Prof.Dr.İsmail TATLIOĞLU  çalışmalarından dolayı bütün yönetimi kutladı ve teşekkürlerini ifade etti. MHP il başkanı Sayın Yüksel YILMAZ , Bal-Göç Genel Başkanı Doç.Dr.Yüksel ÖZKAN  ve Kamu Sen başkanı  Yüksel Selçuk TÜRKOĞLU başarı dileklerini kısa konuşmaları ile ifade ettiler.

 

Gündemin  seçimler bölümüne geçildi.Verilen önerge ile tek liste halinde sunulan Yönetim, Denetleme, Üst Kurul Delegeleri, Şube Hars Heyeti ve Gençlik Kolu ile Hanımlar Kurulu çalışma masalarını kapsayan bütün liste Katip üye Faruk YÜCER tarafından okunarak kurula sunuldu. Divan başkanı Prof.Dr.Zeki PALALI bu okunan listenin karşısında başka bir liste var mı diyerek Genel Kurula  soru yöneltti.Olmadığı görülünce o halde  listeyi açık oylarınıza sunuyorum dedi.Ve yapılan oylamada aşağıda ki liste de isimleri geçen kişiler Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesini 2018 yılı Ocak ayına kadar  Genel Kurulun bütün oylarını alarak  görevlendirilmiş oldular.

 

TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ BURSA ŞUBESİ 7.OLAĞAN GENEL KURULU

                                           KURULLAR LİSTESİ

A – YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER:

1-         Prof.Dr.Selçuk KIRLI                                  Uludağ Ünv.Tıp Fak.Öğrt.Üyesi

2-         Prof.Dr.Mehmet ZARİFOĞLU                    Uludağ Ünv.Tıp.Fak.Öğrt.Üyesi

3-         Prof.Dr.Alev Sınar UĞURLU                      Uludağ Ünv.Türk Dili ve Ed.Öğrt.Üyesi

4-         Prof.Dr.Ramazan DOĞAN                          Uludağ Ünv.Ziraat Fak.Öğrt.Üyesi

5-         Hamit SARAÇ                                             Emekli Öğretmen

6-         Dr.Mehmet Mete ATEŞ                               Aile Hekimi

7-         Av.Nadir ÜLKER                                         Emekli Hakim

 

        YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER:

1.         ERAY YÜCEYURT                                      ANESTEZİST

2.         NİZAMETTİN GÖKBULAK                          ÖĞRETMEN

3.         ÖZCAN ACAR                                           ELEKTRİK-ELEKTRONİKÇİ

4.         ABDULLAH ÖZDEMİR                              ELEKTRİK TEKNİSYENİ

5.         MURAT KULAKOĞLU                               İŞLETME FAKÜLTESİ MEZUNU-HİLTON OT.                                                                                         

6.         DR.BEHÇET DEDE                                   EMEKLİ ÖĞRT.GÖREVLİSİ

7.         KERİM CAN                                               EMEKLİ ÖĞRETMEN                                          

B- DENETLEME KURULU ASİL ÜYELER

1 – İRFAN AY                                                           MALİ MÜŞAVİR- DENETİCİ

 2 - HASAN NAZLI                                                    EMEKLİ VERGİ D.MÜDÜRÜ

 3- FARUK YÜCER                                                   ÇEKİRGE TEMEL LİSESİ KURUCUSU

      DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER

    1-HÜSEYİN ÇALIK                                   ZİRAAT YÜK.MÜH.

    2-NURİ BAYRAKTAR                               İNŞAAT YÜK.MÜH.

     3-HASAN YAMAN                                    ZİRAAT YÜK.MÜH.

C- ÜST KURUL DELEGELERİ

1-         PROF.DR.SELÇUK KIRLI                     Uludağ Ünv. Tıp Fak.Öğretim üyesi

2-         PROF.DR.MEHMET ZARİFOĞLU         Uludağ Ünv. Tıp Fak.Öğretim üyesi

3-         HAMİT SARAÇ                                      Emekli Öğretmen

4-         METE TETİK                                           Sanayici-İş Adamı 

D- ŞUBE HARS HEYETİ

1-         PROF.DR.MUSTAFA CEMİLOĞLU       Uludağ Ünv. Emekli Öğretim üyesi

2-         PROF.DR.YUSUF OĞUZOĞLU             Uludağ Ünv. Emekli Öğretim üyesi

3-         PROF.DR.HATİCE ŞAHİN                      Uludağ Ünv. Fen Ed.Fak.Öğretim üyesi

4-         Doç.Dr.Hülya TAŞ                                   Uludağ Ünv.Fen Ed.Fak.Dekan Yardımcısı

5-         DOÇ.DR.KELİME ERDAL                      Uludağ Ünv. Eğitim Fak.Öğretim üyesi

6-         Arşt.Gör.Hatice YURTSEVEN                Uludağ Ünv.Eğitim Fak.Türkçe Böl.

F-ŞUBE GENÇLİK KOLU GÖREV YÜRÜTME KOMİSYONU

1.         ERAY YÜCEYURT                               Devlet Hastahanesi-Anestezist

2.         HATİCE KÜBRA GÜLER                      Uludağ Ünv. Araştırma Gör.

3.         DİLAY NAKIŞ                                      Edebiyat Öğretmeni

4.         PINAR ÇAYLAK                                 Uludağ Ünv. Yüksek Lisans öğrencisi

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü