İzmir Şubesinden Bizans İmparatorluğu ve Türkler Konferansı

05 Şubat 2016
İzmir Şubesinden Bizans İmparatorluğu ve Türkler Konferansı

İzmir Türk Ocağı, 5 Şubat 2016 tarihli cuma konferansını "Bizans İmparatorluğu ve Türkler" konusu üzerine konuşan Doç.Dr. Yusuf AYÖNÜ ile gerçekleştirdi. Hocamız özetle;

 

Roma dönemini saymazsak bile en az bin yıllık bir ömrü olan Bizans İmparatorluğunun, özellikle Selçuklular, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı dolayısıyla son 400 yılının Türklerle yoğun ilişki içerisinde geçtiğine değinerek; Bizans üzerine çalışmalarda Cumhuriyetin ilk yıllarından haricinde, yabancı kaynakların çevrilememesi ve maddi imkansızlıklar sebebiyle, son on yıl zarfında artış olduğunu belirtti.

 

Anadolunun, Bizans İmparatorluğu için de hayati ehemmiyet arz ettiği ve Selçuklular döneminde Türklerin artık kat'i olarak Anadoluya yerleşmek için gelmesi sebebiyle; Türklerin, Bizansla ve tebaasıyla; Bizansın, Türk hükümdarları ve tebaasıyla olan ilişkilerini açıkladı. Doğudan gelen Moğolların da etkisiyle Anadoluya yığılan Oğuzların, kalıcı olmak niyetiyle zaten az olan yerli halkı da tebaalaştırmaya yönelik siyaset güttüğünü ve sürekli Türkleri Anadolu'dan sökmeye çalışan ve yapabileceğini düşünen Bizansın süreç içerisinde İstanbul'da sıkışıp kaldığını anlattı.

 

Asırlar boyunca yakın münasebetler dolayısıyla Bizans ve Türkler arasında devlet düzeyinde de halk düzeyinde de -doğal olarak- etkileşimler olduğunu bildiren hocamızın konferansı sonlandırması akabinde soru-cevap kısmına geçildi.

 

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü