Eskişehir Şubesi 16. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

07 Şubat 2016
Eskişehir Şubesi 16. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Eskişehir Türk Ocağı 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı için 7 Şubat 2016 Pazar günü saat 11.00 da Ocak binasında toplanılmıştır. Açılış yapıldı. 31 Ocak 2016 günü yapılan ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığından, ilân gereği bu ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmadan, 60 üyemizin katılımıyla Genel Kurul başlamıştır.

 

Divan teşekkülü için bir önerge verilmiş ve önergenin oylanması sonucunda Divan Başkanlığına Ahmet VURAL, Kâtip üyeliklere Ertuğrul KARAŞ ve Ferruh SİNGER oy birliği ile seçilmiştir.

 

Divan yerini almış ve gündem gereği saygı duruşu yapılmıştır. Ardından İstiklâl Marşı okunmuştur. Divan Başkanı bir konuşma yaparak Gündem hakkında bilgi vermiştir. Yapılan oylamada Gündem oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Gündemin 4. Maddesine göre Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun sunulması ve ibrasına geçilmiştir. Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa TEZEL tarafından okunmuştur.

 

Gündemin 5. Maddesi gereği Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun sunulması ve ibrasına geçilmiştir. Denetim Kurulu Raporu Denetim Kurulu Başkanı Cengiz BÜLBÜL tarafından okunmuştur.

 

Gündemin 6. Maddesi gereği, Divan Başkanı Faaliyet Raporunu oylamaya sunmuş ve rapor oy birliği ile kabul edilmiştir. Böylece Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edilmiştir.

 

Kezâ, gündemin 6. Maddesi gereği Divan Başkanı tarafından oylamaya sunulan Denetim Raporu da oy birliği ile kabul edilmiştir. Böylece Denetim Kurulu oy birliği ile ibra edilmiştir.

 

Gündemin 7. Maddesi gereği tahmini bütçenin görüşülmesi ve aidatların tespitine geçilmiştir. Tahmini bütçe Yönetim Kurulu üyesi Mustafa TEZEL tarafından okunmuştur. Divan Başkanı tarafından tahmini bütçe oylamaya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Gündemin 8. maddesine geçilmiştir. Bu madde çerçevesinde yeni Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Genel Merkez delegeleri için Divana bir önerge verilmiştir. Tüzüğümüzün 15. maddesi gereğince, oy kullanacak üyeler, divan heyetine kimliklerini gösterdikten ve hâzirun listesinde isimlerinin karşısında bulunan imza hânesine imzalarını attıktan sonra, oy kullanmaları için kendilerine tahsis edilen "oy kullanma hücresi"ne girerek, bir zarfın içine koydukları oy pusulalarını seçim sandığına atmak suretiyle, oylarını kullanmışlardır. Divana sunulan liste, Genel Kurul'a katılan 60 üyemizin oybirliği ile kabûl edilmiştir.

 

Buna göre;

 

Yönetim Kurulu asil üyeleri; Nedim ÜNAL, Mehmet TOPAL, Mustafa TEZEL, Zafer KÖKSAL, Oktay BERBER, Fazlı YILMAZ, Enbiya KUMAŞ olmuştur.

 

Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise; 
Namık Kemál ÖZGÜL, Volkan MARTTİN, Ertuğrul KARAŞ, Yüksel KAYIN, Agah YILMAZBİLEK, Necmettin BAŞKUT, Kemalettin Sinan BÖR olmuştur.

 

Denetim Kurulu asil üyelerine; 
Cengiz BÜLBÜL, M. Emin ÇETİNGÖZ, Alaadin SARI seçilmiştir.

 

Denetim Kurulu yedek üyeliklerine ise; 
Ferruh SİNGER, Hasan GÜRBÜZ, Tevfik KÖK seçilmişlerdir.

 

Genel Kurul delegeleri ise Nedim ÜNAL, Mustafa TEZE, Ahmet KAHVECİ dir.

 

Gündemin 9. ve sonuncu maddesi olan dilek ve temennilere geçilmiştir. Nedim ÜNAL söz almış ve gösterilen güvene teşekkür ederek bir konuşma yapmıştır.

 

Başka söz isteyen olmadı. Divan Başkanı Ahmet VURAL, yapılan Genel Kurulun Camiamıza ve Aziz Türk Milletine hayırlı olmasını dilemek, faaliyetlere teşekkür etmek ve yeni seçilen heyete başarı dilemek suretiyle, toplantıyı kapatmıştır. 

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü