K.Maraş Şubesinde Türk Musikisi Konuşuldu Örnek Sunumlar Yapıldı

17 Şubat 2016
K.Maraş Şubesinde Türk Musikisi Konuşuldu Örnek Sunumlar Yapıldı

K. Maraş Türk Ocakları, geçen hafta başlattığı Güz Dönemi sohbet ve Konferanslar programlarına çarşamba akşamı Kıraathane salonunda devam etti.

 

Geçen hafta, 12 Şubat Kurtuluş haftası münasebetiyle “Yeni Bilgiler ve Yayınlar Işığında Maraş Millî Mücadelesi” konusunu gerçekleştirmişti. Bu hafta ise, daha önce kararlaştırıldığı halde ertelenmiş olan “Musikimiz Üzerine Sohbet ve Örnek Sunumlar” programı gerçekleştirildi.

 

Açış konuşmasını yapan Şube Başkanı Av. Kemal Yavuz, bu programın da aslında kültürel amaçla yapıldığını; oysa sosyal medyada, ülke ağır bir gündem içerisindeyken, musiki programı yapmanın yadırgandığına dair yorumlar aldıklarını belirterek şöyle dedi: Bu program geçtiğimiz Aralık ayı Mevlâna Haftası münasebetiyle planlanmış, ama ertelenmek zorunda kalınmış, yine kültürel amaçlı bir sohbet ve onun yanında örnek sunumları da ihtiva eder niteliktedir. Yine geçen aydan planladığımız ve ülkenin söz konusu yakıcı gündemini ele alacağımız diğer bir programımızı ise, gelecek hafta Çarşamba akşamı icra edeceğiz. Konu başlığımız:  “Güvenlik ve Özgürlük Dengesi Ekseninde Türkiye’de Artan Terör Olayları ve Ortadoğu Bağlantısı Paneli”.

 

Bu girişten sonra Şube Başkanı Yavuz, Türk musikisinin, dünyada kökleri itibariyle en eski ve zengin musiki örneklerinden olduğunu, Gazalî ve Kınalızade dahil birçok ünlü düşünürümüzün, musikiden anlamayan insanın bir yanının eksik olacağına dair görüşleri bulunduğunu, kendi özgün sözlerinden misallerle zikretti.

 

Ondan sonra sohbet programını yürütmek üzere söz alan Ocak Hars Heyeti Bşk. Dr. Mustafa Kök, programa katılan ve K.S.Ü. Öğr. Elemanı olan hocaları ayrı ayrı takdim etti. Öğr. Gör. Ahmet Görüzoğlu yaptığı ut taksiminden sonra, Türk Musikimizin dinî ve lâdini türleri ve özelliklerinden, dinî musikînin icrasındaki inceliklerden, meselâ hepimizin bildiği ibadete çağrı niteliği taşıyan ezanın hangi vakitlerde hangi makamlarda okunacağının bile bir geleneği olduğundan, sabah ezanını Sabâ makamında okumanın da böyle bir anlamı bulunduğundan bahsetti. Geçilen bir ilâhi faslından sonra, asıl mesleği hattatlık olmakla beraber dâvudî sesiyle okuduğu kasidelerle de meşhur olan Öğr. Gör. Arif Yücel, nefis bir kaside seslendirdi. Ardından esprili bir dille anlattığı anekdotta, bir sabah namazında hüseynî makamında okuduğu “selâ”nın, o sırada oradan geçen bir sarhoşu o haliyle nasıl namaza celp ettiği ve o gün itibariyle namaza başlattığı örneğini verdi. Sohbeti yöneten Mustafa Kök ise, Türkiye’nin Cumhuriyetin Başlangıç döneminde yaşadığı yanlış bir Batılılaşma algısının, nasıl Türk Musikisini radyolarda dahi yasaklatacak boyutlara vardırdığını, ama bu kabil hataların peyderpey  ortadan kalktığını anlattı. Konya’da ilk Mevlâna İhtifaline 1956 sonunda izin verildiğini, oradan dönen heyetin ilk defa Ankara Türk Ocağında Hüzzam âyini icra ettiğini, 1955 yılında tambur sanatçısı olarak radyoya giren Ahmet Hatipoğlu’nun ancak 1978 yılında Türk Tasavvuf Musikisi Korosu’nu kurabildiğini, keza Klasik Türk Musikisi Korosu’nun da 1975’te kurulabildiğini; bu meyanda belki de en kaliteli tasavvuf musikisi icralarının Hatipoğlu korolarınca yapıldığını; bazılarına göre, Hatipoğlu’nun icra tarzıyla tek sesli Türk Musikisinin adetâ çok seslilik karakterine büründüğünü ifade etti. Bu arada Türkiye Diyanet Vakfı yayınları arasında çıkan Ahmet Hatipoğlu Beste Külliyatı’nın ve beraberinde verilen 4 CD + 1 DVD kaydının, meraklıları için bulunmaz bir değer teşkil ettiğini hatırlattı. Nihayetinde Ahmet Görüzoğlu-Arif Yücel-Cemal Ergün hocaların sundukları bir fasıl daha ilâhi ve bir Kerkük türküsüyle program sona erdi.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü