Aydın Şubesinden “Divan-ı Lügati-t Türk'te Oğuzlar“ Konferansı

18 Şubat 2016
Aydın Şubesinden “Divan-ı Lügati-t Türk'te Oğuzlar“ Konferansı

Aydın Türk Ocağı 18.02.2016 perşembe günü Divan-ı Lügati-t Türk'de Oğuzlar konulu konferans düzenledi. Konferansın açılışında Türk Ocağı Başkanı Dr. Eyüp Doyuran; Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak, dünyanın her yanında yaşayan Türklerin bütün sorunlarına eğilmek istediklerini dünyanın neresinde Türk varsa onların sorunlarına sahip çıkmak istediklerini belirtti.


Konferansa konuşmacı olarak Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat fakültesi öğretim üyesi Cihan Doğan katılmıştır.


Cihan Doğan konuşmasında şunlardan bahsetmiştir:

 

“Kaşgar yakınlarındaki Opal köyünde doğan Kaşgarlı Mahmut bir şehzade çocuğudur. Taht kavgaları sonucunda doğup büyüdüğü toprakları terketmek zorunda kalır.Yazdığı kitabın tam adı “Kitab-ı Divan-ı Lügati-t Türk”tür açıklaması "Türk lehçelerinin divanının kitabı"dır.. Bu kitap Türkçe'nin bilinen ilk ansiklopedik sözlüğüdür. Türk lehçelerini toplamıştır. Eserdeki kelime sayısı 9000 civarıdır. 11.yüzyılda 9000 kelimelik bir sözlük kapasitesi çok yüksek müthiş bir kültür ve medeniyet birikimidir.Bugün insanlarımızın özellikle gençlerimizin 300-500 kelimelik bir kelime dağarcılığı ile konuştuklarını düşünürsek radaki fark o yüzyıl için çok önemlidir.Bu kitap efsane, şiir, ağıt,ananeler  gibi unsurlarla kelimeleri açıklamaya çalışmıştır. Bu yüzden sadece sözlük değil ansiklopedidir. Yemek tarifleri, adetler, gelenekler, sportif faaliyetlerden bahseder. Harita çizmiştir. Japonya'yı haritalarda  ilk gösteren Kaşgarlı Mahmut’tur. Kaşgarlı  Mahmut; dilbilimci, coğrafyacı, halk bilimci, ad bilimi bilginidir.


24 Oğuz boyunun isimleri ilk kez Kaşgarlı Mahmut'un kitabında geçer. Oğuz boylarını özellikle çok ön plana çıkarır. Çünkü o dönemde Oğuzlar sadece Türk Dünyasının değil tüm Dünya nın en büyük gücüdür.
Kaşgarlı Mahmut, kitabında Oğuz boylarından ve onların tamgalarından bahseder.”

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü