K. Maraş Şubesinde Siyasi Gerilim Ortamında Hoşgörü Meselesi Konuşuldu

09 Mart 2016
K. Maraş Şubesinde Siyasi Gerilim Ortamında Hoşgörü Meselesi Konuşuldu

Konuşmacı, Eğitimci-Yazar Memduh Atalay, 9 Mart 2016 Çarşamba akşamı 19.30'da Kıraathane salonunda konuştu.Bilindiği gibi, son aylarda daha da çok artan ve ülke gündemini aşırı şekilde işgal eden terör olayları, rütbeli-rütbesiz çoğu gencecik güvenlik görevlilerimizden pırıl pırıl bir gelecek yaşamaya/yaşatmaya hazırlanmış yetişmiş insanlarımıza, onlardan da nice masum vatandaşlarımıza varıncaya kadar bütün bir millet çocuklarının hayatıyla oynamakta; buna bağlı olarak da içinde yaşadığımız toplumsal hayat aşırı şekilde gerilmekte, ayni ölçüde bütün bunlar tahammül sınırlarımızı zorlamakta, hoşgörü içinde yaşama kültürümüzü de giderek yıpratmaktadır.Programın açılış konuşmasını K. Maraş Türk Ocağı Şb. Bşk. Av. Kemal Yavuz yaptı ve son zamanlarda ülkemizde yaşanan siyasî gerilimin, olayları objektif ölçüler içinde değerlendirme yetimizi olumsuz yönde etkilediğini söyledi. O kadar ki, hukukî bir olayın maddî delillerine bakmaksızın, toplumun derhal ikiye bölündüğünü, bunun en son örneklerinden biri olarak gazeteci Can Dündar ile Erdem Gül’ün tutuklanması (sonra da tahliyesi) olayında gördüğümüzü hatırlattı. Çoğu kimse olayın esasını hiç irdelemeden bir kısmı, bu gazetecilere casus oldukları, vatanı sattıkları gibi ağır bir suç isnat ederken, diğerleri ise Hükümetin gazetecileri susturmak için bunu yaptığı iddiasını ileri sürdüler. İşin gerçeği neydi? Bunu araştırmayı kimse düşünmedi. Toplum olarak neden bu hâle geldik, işin gerçeğini araştırma duygumuza ne oldu? Özellikle de hoşgörü kültürümüzü kayıp mı ediyoruz? Bu konuların cevabı için sözü Eğitimci-Yazar Memduh Atalay’a bırakıyorum, dedi. 


Memduh Atalay da Kemal Yavuz’un işaret ettiği peşin hükümlü yaklaşımlarımıza işaret ettikten sonra, özellikle 1980 ihtilali ile yaşadığımız değişimden örnekler verdi. Kitap okuma ile silah arasında, suç ve suçlu arasında ilişki kurma yanlışlığına o zamandan düşüldüğünü, o yüzden gençliğin futbola teşvik edildiğini, bir zaman onunla oyalanmak istendiğini anlattı. Daha sonraları ise aşırı derecede hoşgörüsüzlüğün, kutuplaşmaların arka planını anlamak için dinî, estetik, hukuk ve adalet anlayışımızın tarihi örneklerine temas etti. Hoşgörü kültürümüzün estetik yansımaları olarak, Dede Korkut Hikâyelerinden, Mevlâna’ya, Yunus ve Hacı Bektaş Velî'den Âşık Veysel’e kadar uzanan örnekler verdi; bunların Osmanlı barış ikliminde nasıl mezcolduğunu, bir senteze dönüştüğünü ifade etti. Hepsinden önemlisi Hz. Peygamber’in, kendisine yapılan bedevîce, kaba davranışlara nasıl sabır gösterdiğini, bunları hoş gördüğü halde hukuk ve adaletin çiğnenmesine asla izin vermediğini küçük hikâyeleriyle anlattı. Böylece bizim kültür, devlet ve adalet geleneğimizde zulme boyun eğme ve hoş görünün bulunmadığını, hoşgörü kültürünün ancak halkta, bireyler arasında bulunması gerektiğini, devlete düşen görevin ise adaletle hükmetmek olduğunu yine tarihten örnekler vererek dile getirdi. Memduh Atalay, herkesin kendisi için kurduğu bir yuvaya kendini âdeta hapsettiğini,vakıfların, ocakların, tarikatların, partilerin böylesi yuvalara dönüştüğünü; ama bütün bu yerlerden birisine mensubiyet duyduğu halde oraların esiri olmayan insanların da şükür bulunduğunu, bu insanların İslâm ve Türk tarihinden haberdar olmalarının bu farkı yarattığını belirtti.


Memduh Atalay'ın konuşması sırasında bazı estetik değeri yüksek metinleri okuması için - güzel şiir okuyuşu ve takdim yeteneği ile temayüz etmiş olan -K.S.Ü.Araş Görevlilerinden Mehmet Yaşar'a başvurması da programı renklendirdi. 

Toplantı, dinleyicilerin yaptığı değerlendirme ve katkılarla sona erdi.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü