Fransa’da Milli Kimlik Tartışması

02 Ocak 2010
Eriman TOPBAŞ

Fransız “Göç, Kaynaştırma, Ulusal Kimlik ve Birlikte Kalkınma Bakanlığı” tarafından başlatılan tartışmanın amacı, “günümüzde mili kimlik konusunda ortak bir görüş meydana getirmek, ortaya çıkacak sonuçlardan hareketle milli kimliği güçlendirici, cumhuriyet değerlerini benimsetici ve Fransız olmaktan gurur duymayı teşvik edici faaliyetler düzenlemek” olarak belirtilmektedir.

Bakanlığın hazırlattığı siteden elde edilen bilgilere göre, 2 Aralık 2009 pazartesi günü başlatılan tartışma, 31 Ocak 2010’da tamamlanacak. Tartışma sonuçları, 4 Şubat 2010’da bakanlık tarafından düzenlenecek olan bir kolokyumla kamuoyuna duyurulacaktır.

Size göre, günümüzde Fransız olmak nedir?” sorusu ekseninde sürdürülen tartışmanın alt soruları ana hatlarıyla şunlardır:

 1. Bir Fransız’ı, hiç tanımasak bile, niçin kendimize yakın hissederiz? 
 1. Milli kimliğin unsurları nelerdir? ( Değerlerimiz mi? Evrenselliğimiz mi? Tarihimiz mi? Tarihi mirasımız mı? Dilimiz mi? Kültürümüz mü? Coğrafyamız mı? Tarımımız mı? Mutfağımız mı? Şarabımız mı? Yaşam biçimimiz mi? Mimarimiz mi? Kiliseler ve katedrallerimiz mi? Sanayimiz mi? Yüksek teknolojilerimiz mi? Birlikte yaptıklarımız mı? Birlikte yapmak istediklerimiz mi…?).
 1. Milli kimliğin sembolleri nelerdir? ( Bayrak mı? Milli marş mı…?).
 1. Milli kimliğin değerleri nelerdir? ( İnsan hakları mı? Demokrasi mi? Cumhuriyet mi? Özgürlük mü? Eşitlik mi? Kardeşlik mi? Laiklik mi? Kadın-erkek eşitliği mi? Milli dayanışma mı? Kamu hizmetleri mi? Teşebbüs mü…?).
 1. Milletin rolü nedir? ( Bir ülke ve halk üzerinde hükümranlık kurmak mı? Hukuk devleti kurmak mı? Vatandaşların hak ve görevlerini garanti altına almak mı? Temel özgürlükleri korumak mı? Demokrasinin çerçevesi olmak mı? Cumhuriyeti yaşatmak mı? Uyruklarını diğer milletlere karşı temsil etmek ve korumak mı…?). 
 1. Yabancı uyrukluları önce cumhuriyetimize ve sonra da milli bünyemize niçin kabul etmeliyiz? ( Sürekli göçle desteklenen ve asırlar boyunca inşa edilmiş olan açık toplumun geleneksel tarihini sürdürmek mi? Demografik yapımıza destek mi? Bazı meslekler için nitelikli insan ihtiyacı mı? Ekonomimizdeki boş alanlara işçi mi? Ailevi yapılandırma mı? Kendi ülkesinde tehdit altındaki kişilere sığınma hakkı mı? Melezleşme mi? Kültürel destek mi…?).
 1. Kabul edilen yabancı uyrukluları cumhuriyetimiz ve milletimizle niçin kaynaştırmalıyız? ( Cumhuriyetimiz çok kültürlü müdür? Milletimiz çok kültürlü müdür? Cumhuriyetimize almak için Fransızca öğrenmeyi zorunlu hale getirmeli miyiz?...).
 1. Milli kimlik ve cemaatcilik. ( Hangi tip cemaatler vardır? Milli kimlik değerleri cemaatçilikle uyuşmakta mıdır…?).
 1. Milli kimlik ve yerel kimlikler. ( Dar ve geniş anlamda yerel kimlikler var mıdır? Dayanakları nelerdir? Milli kimlik terel kimliklerin toplamı mıdır…?). 
 1. Milli kimlik ve Avrupa kimliği. ( Bir Avrupa kimliği var mıdır? Unsurları nelerdir? Hangi ülkeler Avrupa kinliğine sahiptirler…?).
 1. Milli kimlik ve küreselleşme. ( Değişimlere açık olmak milli kimliği tehdit eder mi? Küreselleşme milletler olmadan nasıl daha iyi düzenlenmelidir…?).
 1. Millet, kendi çeşitliliği içinde geçmişinin sorumluluğunu üstlenebilir mi? ( Milli kimlik sorunu, niçin bazı aydınlarda, bazı sosyologlarda veya tarihçilerde rahatsızlık meydana getirmektedir? Bundan böyle, milletten, vatandan ve milli kimlikten bahsetmek imkansız veya faydasız mıdır…?). 
 1. Milli kimliği nasıl daha ön plana çıkarmalı? ( Dini, bölgesel veya etnik kimlik talepleriyle millete aitlik arasında nasıl bir denge kurulabilir? Milleti en iyi temsil eden semboller nelerdir? Fransız olmaktan gurur duyma duygusu nasıl oluşturulmalıdır?).

Fransa’da milli kimlik konusunda bir bakanlık kurulması ve milli kimlik konusunun tartışmaya açılması ülkede bu yönde çözüm bekleyen bir sorunun/sorunların olduğu anlamına gelmektedir. Anlaşılan yetkililer, çözüm yolunun millete danışmaktan geçtiğini düşünmüşler ve böyle bir uygulamaya karar vermişlerdir. Ancak bu tartışmanın kendisinin ülkede görüş ayrılıklarına neden olduğu gözlenmektedir.

Temel soru: Milli kimlik tartışmasının başta AB ülkeleri olmak üzere diğer ülkeler açısından anlamı nedir?

Bağlı sorular: Bir müddet sonra diğer ülkeler de benzer bir tartışmayı başlatmak zorunda kalacaklar mı? Milli kimlik tartışmaları toplumsal sorunların çözümünü kolaylaştırıcı etkiler meydana getirebilecek mi? Kimlik arayışları nasıl bir toplumsal ortamda ortaya çıkar? İnsan odaklı devlet yapılanmalarının olduğu ortamlarda, insan hangi yapılanmaların arayışı içinde olur?

İnsan biyolojik, kültürel ve sosyal varlığını, her hangi bir tehdit algısı olmaksızın sürdürebildiği toplumsal ortamlarda mutlu olur. Bünyesinde mutlu olduğu toplumsal yapının bir bireyi olmakta da gurur duyar. O toplumun kimliğini seve seve taşır. İnsan, adalet mekanizmasının adaletli bir biçimde işlediği toplumsal yapılarda farklı kimlik arayışlarına yönelmez. Varlığını sürdürebilmek için farklı güç odakları aramaya koyulmaz.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü