44. Olağan Genel Kurul Duyurusu

15 Mart 2016

 

Türk Ocakları Derneği 44. Olağan Genel Kurulu 30 Nisan 2016 Cumartesi günü saat:10.00’da Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu’nda aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

 

 

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı,  07 Mayıs 2016 tarihinde, aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır.

 

 

Genel Kurul Üyelerimize Önemle Duyurulur.

 

Prof.Dr.Mehmet ÖZ

 

      Türk Ocakları Genel Başkanı
 

Gündem aşağıdaki gibidir. 

 

TÜRK OCAKLARI

44. OLAĞAN BÜYÜK KURULTAYI

GÜNDEMİ

(30 Nisan 2016)

 

 • GÜNDEM :


         Açılış,

  • Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı,
  • Divanın teşekkülü,
  • Genel Başkanın Konuşması,
  • Protokol konuşmaları,
  • Faaliyet, Mâlî ve Denetleme Kurulu Raporlarının takdimi,
  • Raporların Müzakeresi ve oylanması,
  • 2016 – 2017  yılları tahmini bütçenin oylanması,
  • Tüzük değişikliği,
  • Türk Ocakları Merkez Yönetim Kuruluna, Türkiye için­deki ve dışındaki derneklerle işbirliği yapma,  tüzüğe uygun faaliyet göstermediği tespit  edilen şube yönetiminin görevden alınması,   şube açma  ve kapama yetkisinin verilmesi,
  • Her türlü gayrimenkul alım - satımı ve ilgili diğer kanunî müzakerelerin yürütmesi hususunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
  • Merkez organlarının seçimi,
  • Dilek ve temenniler,

   

  .         Kapanış.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü