Adıyaman Şubesinden I. Dünya Savaşı ve Ortadoğu Konferansı

12 Mart 2016
Adıyaman Şubesinden I. Dünya Savaşı ve Ortadoğu Konferansı

12 Mart 2016 tarihinde, Türk Ocakları Adıyaman Şubesi’nde, Ocakbaşı Sohbetleri kapsamında Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Dinç’in konuşmacı olarak katıldığı “100. Yılında Birinci Cihan Harbi ve Ortadoğu” konusu ele alındı.

 

Konuşma öncesinde, 12 Mart’ın İstiklal Marşı’nın kabul tarihinin sene-i devriyesi olması sebebiyle M. Akif Ersoy, müteakiben Erzurum’un kurtuluşu sebebiyle Nene Hatun ve Mart ayı içerisinde şehit edilen Muhsin Yazıcıoğlu için Fatihalar okunarak rahmet dilendi ve anıldı.

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Dinç, konuşmasında şu hususlara yer verdi:

 

“Birinci Cihan Harbi, 4 yıl 9 cephedeki çarpışmalarla sürdü. Osmanlı iki cephede müttefiklerine yardımda bulundu. Bunlar Galiçya ve Makedonya’dır. Diğerleri kendi vatan topraklarını korumak için harp ettiği cephelerdir.”

 

“Harbe bakıldığında, Osmanlı’nın tamamen başarısız olduğu söylenemez. Çünkü muzaffer olduğumuz alanlar daha fazladır. Bununla birlikte mağlubiyetlerde de farklı faktörler vardır. Sarıkamış’taki taktik hatası gibi. Bu konuda Rus bir General’in, “Türkleri biz değil Mareşal kış mağlup etti” yönündeki ifadesi dikkat çekicidir.”

 

Sarıkamış harekâtı konusunda rakamların yanlış değerlendirilmesini de ele alan Dinç, 90 bin şehit rakamının tarihsel olarak doğru olmadığını, toplam kaybın 61 bin olduğunu ve burada sağlık sorunlarının da birer faktör olduğunu ifade etti ve Irak cephesinde kazanılan Kut Zaferi ekseninde de şu hususlara yer verdi:

 

“Bu dönemde Dünya harp tarihine geçmiş iki zafer vardır. Bunlar Çanakkale zaferi ve Irak cephesindeki Kut zaferidir. Maalesef Kut zaferi unutturulmuştur. Ancak tarihi açıdan mühimdir.

 

Kut zaferi, 6 aylık sürede 20 ayrı muharebe sonucunda gerçekleşmiştir.  Savaş sonunda, 29 Nisan 1916 tarihinde İngilizler teslim olmuşlardır. 15 bine yakın general subay ve asker teslim alınmıştır. İngilizler, tarihlerinde üç kez teslim olmuşlardır. Bunlardan diğer ikisi de, 1781’deki York Savaşı ve 1942’deki Singapur hadisesidir. En büyük teslim Kut’tadır. Çanakkale bir savunma zaferi iken, Kut Savaşı tam anlamı ile bir taarruz zaferidir. Ancak maalesef özellikle Kut Bayramı’nın kaldırıldığı 1952’den beri unutulmuş ve unutturulmuştur.”

 

Ortadoğu’nun bugününe de dikkat eden Dinç, hedefin en temelde Türklük ve İslam olduğunu belirtti:

 

”Aslında bir asır önce ve bugün, emperyal güçlerin amacı, Ortadoğu’ya hâkim olmaktır. Ortadoğu coğrafyasında 100 yıl sonra yine yaralar açılıyor, yine kan akıyor. Mesele, Şark Meselesidir. Bu meselede Türkler açısından üç aşama vardır. Birinci aşama, 1071 Malazgirt’ten 1683 Viyana bozgununa uzanan süreçtir. İkinci aşama, 1683’den 1922’ye kadar uzanan süreçtir. Üçüncü aşama ise, 1923’te başlamıştır ve devam etmektedir. Üçüncü aşamanın başlangıcından beri emperyal güçler hep Türkiye’nin sorunlarla uğraşmasına çaba göstermişlerdir. Yunanistan meselesi, ASALA ve PKK gibi…” Bu üç dönemi detaylarından Yrd. Doç. Mehmet Emin Dinç, konuşmasının sonunda hedefin aslında “Türklük ve İslam” olduğuna dikkat çekti ve bugüne bu şekilde bakmanın gerektiğini belirtti.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü