Özüne Saygı ve Milli Kimlik

18 Ocak 2010
Eriman TOPBAŞ

Sözlük anlamı “insanın kendisine duyduğu saygı” olarak ifade edilen özüne saygı kavramı, “şeref, onur, haysiyet, izzetinefis” kelimelerinin temsil ettiği durumlar için de kullanılır. Yani şerefli, onurlu, haysiyetli ve izzetinefis sahibi olan bir kişi için özüne saygılı kişi diyebiliriz.

Kişinin kendisine olan saygısını, çevresiyle etkileşim biçimi belirler. Zira özüne saygılı kişi çevresine karşı da saygılı olur. Dolayısıyla çevre-birey etkileşimi saygı merkezli bir süreç içerisinde gerçekleşir. Çevresiyle ilişkilerinde duyarlı, tutarlı ve kararlı davranan bir kişi özüne saygılı bir kişidir.

Özüne saygı, özüne güven duygusundan beslenir. Yani özüne güven duygusu yüksek olan kişilerin özüne saygıları da yüksek olur. Kişinin kendisine olan güvenini çevresiyle etkileşim biçimi belirler. Kişinin yapıp ettikleri içinde bulunduğu çevre tarafından tasvip görürse kişinin özüne güveni gelişir. Kişi ortaya koyduğu bilgi, beceri ve tutum ile içinde bulunduğu çevreyle sürekli yüzleşir. Yüzleşme sonuçları beklentilerini karşılarsa özüne güven duygusu artar. Özüne güveni arttıkça da özüne saygısı artar.

Özüne saygı ve özüne güven duyguları sonradan kazanılır. Aile, okul ve her ikisinin mensubu olduğu toplumsal yapı bu duyguların oluşumlarında etkili olurlar. Zira çocuk tüm gelişim süreçlerini söz konusu edilen sosyal ortamlarda tamamlar. Bu ortamların niteliği özüne saygı ve özüne güven duygularının biçimlenmesinde belirleyici bir işleve sahiptir.

Çocuk, özüne güven ve buna dayalı olarak özüne saygı duygusunu kendisi çalışarak kazanır. Çalışmanın verimliliği ortamların özelliğine bağlıdır. Bu nedenle, aile, ev ortamını çocuk merkezli düzenlemeli; okul, programını öğrenci merkezli tasarlamalı; toplum, insan odaklı düzenlemeler yapmalıdır. Belirtilen ortamlarda birey bilgi, beceri ve tutumlarıyla rahatça yüzleşme imkanı bulur. Yapıp ettikleriyle rahatça yüzleşebilen bireyler, hayat sorunlarını daha kolay çözebilirler. Daha girişimci olurlar. Bazı riskleri göze alabilirler. Düşüncelerini ifade etmekten korkmazlar. Daha isabetli kararlar alırlar. Bir çalışmayı daha rahat sonuçlandırırlar. Sayılan özelliklere sahip kişiler, çevrelerinden saygı görürler. Çevrelerinden saygı gören kişiler kendilerine güvenirler ve özüne saygıları gelişir.

Kişisel kimlik, çevrenin gösterdiği saygı bağlamında ortaya çıkar. “Ben kimim?” sorusunun cevabı, içinde bulunduğumuz çevrenin bize uygun gördüğü niteliktir. Bu nitelik, bilgi, beceri ve tutumlarımızın çevreye yansımalarıyla belirginleşir. Bu yansımalar bize kişisel kimliğimizi fark etmemizi sağlar. Kişisel kimliğin algılanmasından sonra milli kimliğin farkına varılır.

Temel soru: Anlamlı bir ürün ortaya koyamayan bir kişinin kendine güveni olur mu? Kendine güveni olmayan bir kişinin kendine saygısı olur mu? Kendine saygısı olmayan bir kişinin bir kişisel kimliği olur mu? Kişisel kimliği olmayan bir kişi, milli kimliğin farkına varabilir mi?

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü