Muğla Şubesinden Osmanlı ve Milli Mücadelede Azınlıklar Konferansı

16 Mart 2016
Muğla Şubesinden Osmanlı ve Milli Mücadelede Azınlıklar Konferansı

16 Mart 2016 tarihli (Çarşamba Günü, Saat 19.30) Ocakbaşı Sohbetimizde konuğumuz Erzincan Üniversitesi'nden Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Salim GÖKÇEN Hocamız "Osmanlı Dönemi ve Milli Mücadele Döneminde Azınlık Sorununu" anlattı. Hocamız konuşmasında şu hususlar üzerinde durdu:

 

“Tarih derslerinde Selçuklu Devleti yeteri kadar bilinmiyordu.

 

Atatürk'ün Türk Tarihi alanında çalışmaları dünyaya bedeldir. Örnek bir Türk dünyaya bedeldir, Ne Mutlu Türk'üm diyene, Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması.

 

Osmanlıda Osmanlıcılık fikri önemini kaybedince, yerine İslamcılık fikri II. Abdülhamit ile ön plana çıktı. İslamcılığın da 1. Dünya savaşında işe yaramadığı ortaya çıkmıştır. Ve bundan sonra Türkçülük ön plana çıkmıştır.

 

Osmanlının son dönemlerinde Kavalalı Olayı ile ne kadar zor durumda olduğu belli olmuştur.

 

Denge politikası, Duyun-u Umumiye, İlmiye sınıfının bozulması, 70 bin hattattan dolayı matbaanın geç gelmesi Osmanlı'nın yıkılmasına neden olmuştur.

 

III. Selim ile ilk elçilikler açılıyor. Paris gecelerin Osmanlı'ya Lale Devrini getirerek Osmanlı'nın gerilemesine neden olmuşlardır.

 

II. Abdülhamit ilk defa Eğitim alanında yenilikler yapmıştır.

 

Harf inkılabı:

 

 %5 okuma- yazma oranı Ermeni ve Yahudiler oluşturmaktadır. II. Abdülhamit Latin alfabesini getirme denemeleri yapıyor ancak başarılı olamıyor. 1912 de İttihat ve Terakki de başaramıyor.

 

Günümüzdeki kurumları çoğu Osmanlı'da kurulan kurumlardır. Polis-Posta Teşkilatı, Jandarma Teşkilatı vb.

 

Lozan’da adı geçen azınlık grupları: Ermeni, Rum ve Yahudiler oluşturmaktadır. Kopenak Kriterleri ülkemizi bölmek için 37 Etnik gruba bölerek Türkiye'nin geleceğini yok etmek istemektedirler.

 

Şark meselesinin özü Türkleri Anadolu'dan atmaktır. Viyana'dan atıldık, 16. Mart 1920 İstanbul işgal edildi ve Sevr Projesi ile amaçlarına ulaşmışlardır.

 

Türk'ün hoşgörüsü ile Yahudiler, Ermeniler, Rumlar bizim ülkemizde Bizim hoşgörümüzle yaşamaktadır. Tehcir Kanunu masum Ermenilerin Korunması için alınmış bir karardır. Yaşama hakkı en temel haktır.

 

Doğudaki isyanların başı Osmanlı'ya dayanmaktadır. Osmanlı Hiçbir zaman doğuya tam anlamıyla hâkim olmamıştır. Bunun göstergesi de Hamide'ye alaylarının Tunceli, Siirt, gibi illere müdahaleleri en güzel örnektir.

 

Şeyh Sait Rus askerlerine yaptığı yardımlardan dolayı madalya alması Şeyh Said’in kime hizmet ettiğini göstermektedir.

 

İttihat ve Terakkinin Doğuda etnik unsurlara göre yaptırdığı nüfus sayımına hiçbir ilde Kürt nüfusu ilk sırada yer almamıştır.

 

Tehcir uygulanan 1.5 Milyon Ermeni ve 1 Milyon Rum nüfusu o zamanın %30 una denk gelmekteydi. Bu 14 milyondaki oran.  Şuanda 78 Milyon nüfusta bu oran 20 Milyon Azınlığa tekabül etmektedir. Ve ne kadar doğru bir karar olduğunu göstermektedir.”

 

Sohbetin sonunda Ocağımız gençlerinden gelen soruları cevaplandıran Salim GÖKÇEN Hocamıza programın bitimine müteakip Yönetim Kurulu Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Zafer TANGÜLÜ tarafından plaket takdimi yapıldı.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü