Düğünler

00 0000
Eriman TOPBAŞ

Türk Dil Kurumu sözlüğü, düğün kavramını “Evlenme veya sünnet dolayısıyla yapılan tören, eğlence, cemiyet” olarak tanımlamaktadır. Aynı sözlük kavramın mecazi anlamını ise “Bir olayı kutlamak için yapılan büyük eğlence veya tören” olarak vermektedir. Her iki tanımda da düğün kavramı bir eğlenme, bir kutlama olayını ifade etmektedir. Ancak güncel anlamıyla düğün kavramı daha çok evlenme dolayısıyla yapılan eğlencelerin karşılığı olarak kullanılmaktadır.

Önceleri ağarlıklı olarak “güz” mevsiminde yapılan düğünler, günümüzde tatillerde yoğunlaşmaktadır. Bunun nedeni toplumsal yapıda meydana gelen değişmelerdir. Tarım toplumlarında yıllık işlerin toparlanması daha çok güz sonu tamamlandığından, düğünler de genelde güz sonlarında yapılmaktaydı. “Ömrün uzun, düğünün güzün olsun” duası kültürel kanıt olarak gösterilebilir. Ancak günümüzde, insanların çoğu geçimlerini sanayi ve hizmet sektöründen sağladıklarından dolayı güz mevsimi “düğün mevsimi” olma özelliğini büyük ölçüde kaybetmiş durumdadır. Düğünler, toplumsal yapı özelliklerine göre yapılma zamanı ve içerik açısından farklılaşma gösterseler de dostları bir araya getirme ve sevinç paylaşımı işlevlerini muhafaza etmektedirler.

Düğünler, birer sosyal öğrenme ortamlarıdır. Çocuklar ve gençler bu ortamlarla etkileşime girmek suretiyle kültürlenmektedirler. Kültürlenme kültürel değerlerin kazanılması süreci olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda düğünler çocuklarımız (yeni nesil) için birer kültürlenme, toplum açısından da birer kültürleme aracı olarak hizmet vermektedirler. Toplum kültürleme görevini; gelişigüzel, zoraki ve kasıtlı olmak üzere üç şekilde yapmaktadır. Düğünler üzerinden yapılan kültürleme gelişigüzel kültürlemedir. Zira burada kültürel değerlerin aktarılmasında zorlama ve kasıt (plan) bulunmamaktadır. Örneğin, halay çeken annesinin/babasının elinden tutarak onları taklit etmeye başlayan çocuk kültürlenme sürecine girer. Çocuk bu durumda, halay çekmeye toplum tarafından zorlanmamaktadır. Bu nedenle buradaki kültürleme süreci gelişigüzel kültürleme olarak kabul edilmektedir.

Çocuklar düğün ortamında hoşlarına giden faaliyetlere, büyükler engellemediği sürece, kendiliğinden katılırlar. Nitekim tüm düğünlerde sahnede yetişkinlerin yanında onları taklit eden çocukları da görürüz. Çocuklar, düğün ortamında yetişkinleri taklit etmek suretiyle mensubu bulundukları toplumsal yapının eğlence kültürlerini özümserler. Bir anlamda toplumun boyasıyla boyanırlar. Böyle ortamlarda öğrenilen değerler ömür boyu kalıcı olurlar. Zira buralardaki öğrenmeler anısal belleğe kaydedilirler. Anısal bellekteki bilgiler ise ömür boyu unutulmazlar. Bu nedenle, çocuklarımız için birer öğrenme ortamı olan düğünler, yalnızca yetişkinleri memnun edecek şekilde değil çocukları da mutlu edecek ve kültürel değerlerimizi kolayca alabilecekleri şekilde düzenlenmelidir.

Bu yazıya esin kaynağı olan düğün, düğüne katılan çocukların doğru kültürlenmelerine hizmet ederken çocuklarını evlendirecek yetişkinler için de bir model olmuştur. Düğün sahiplerinin, düğün bağlamında yöresel özellikleriyle başkentin özellikleri ahenkli bir biçimde harmanlanmıştır. Misafirler davul zurnayla karşılanmış, eğlenme sürecinde seymenlerin oyunları, davul zurna eşliğinde Kahraman Maraş yöresinin oyunları sergilenmiştir. Türk coğrafyasından türkü örnekleri, şiirler ve Türk halk müziği ile düğünün eğlence boyutu zenginleştirilmiştir. Düğünün eğlence sürecinde çocukların öğrenme davranışları dikkat çekiciydi. Çocuklar, seymenleri, halay çekenleri, saz çalanları ve türkü söyleyenleri çok dikkatli bir biçimde izlediler. Seymenlerin oyunlarına ve halaylara yer yer katıldılar. Kısacası yetişkinlerin hareketlerinden hoşlarına gidenleri yapmaya çalıştılar. Sosyal öğrenme bağlamında, düğünlerin kültürel değerlerin nesilden nesile zorlamadan aktarmada hayati fırsatlar oluşturduğu gözlenmektedir.

Yeni nesle model olabilecek bir düğün merasimi tertip eden Barutçu ve Dalgıç ailelerini, bu düğün merasiminin tertip edilmesine vesile olan Barutçu ailesinin sevgili kızları Hilal’i ve Dalgıç ailesinin sevgili oğulları Halil’i tebrik ediyor, kararlarının güzelliklere vesile olmasını diliyorum.Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü