5+5

08 Kasım 2009
Eriman TOPBAŞ

Görünüşte çözümü çok kolay bir toplama işlemini temsil eden 5+5, bir matematik işlemini temsil etmiyor, muhtelif alanlarda işbirliği yapan ve Akdeniz’in kuzey ve güney kıyılarında yer alan 10 ülkeyi simgeliyor. Simge bağlamında + işareti ile ayrılan iki yakanın ülkeleri, gerçekte Akdeniz’in mavi suları ile ayrılmaktadır. Diğer yandan, iki beşin arasındaki artı işareti, Avrupa kültürüyle Afrika kültürü ile Katolik inancıyla İslam inancı arasında da bir sınırı temsil ederken, Akdeniz de belirtilen farklılıkların doğal sınırını meydana getirmektedir.

5+5 modeli, 80’li yılların başında Fransa tarafından dile getirilmiş, 90’lı yıllarda donmaya bırakılmış ve 2001’de yeniden gündeme getirilmiş ve günümüzde hayata geçirilmiş bulunmaktadır. Batı Akdeniz’in kuzey beşlisi; İspanya, Fransa, İtalya, Malta ve Portekiz ile Batı Akdeniz’in güney beşlisi; Cezayir, Libya, Fas, Moritanya ve Tunus 5+5 modelindeki beşlerin gerçekteki karşılıklarıdır.

5+5 modeli kapsamında yer alan ülkelerin dışişleri, içişleri, milli savunma, göç, ulaştırma, turizm ve milli eğitim bakanları düzenli olarak toplanmaktadır. İleride yapılacak toplantılara çevre bakanlarının da dahil edilmesi kararlaştırılmıştır. Öyle görünüyor ki, bir müddet sonra toplantılara hükümet üyelerinin tümü katılabilecek. Hatta şimdilik 10 ülkeyle sürdürülen işbirliği, ilerleyen zamanlarda yeni ülkelerin katılımıyla daha da artabilir.

5+5’lerin bakanlık düzeyindeki toplantılarında muhtelif alanlarda işbirliği yapma, ortak kurumlar oluşturma gibi konularda hayata geçirilebilecek kararlar da alınmaktadır. Bu bağlamda, savunma koleji, mayın temizleme merkezi ile Avrupa-Mağrip stratejik araştırma merkezi kurulması kararlaştırılmıştır. Ayrıca dışişleri bakanlarının son toplantısında (Kordu, 20-21 Nisan 2009) ilişkileri daha fazla derinleştirme ve birimler arasında belli düzeyde uyum sağlama dileği de ortaya çıkmıştır. İlişkileri derinleştirme çalışmaları diğer bakanlıklar arasında da sürdürülmektedir. Milli eğitim bağlamında, bilgi ve iletişim teknolojilerinin okullarda yaygınlaştırılması ve öğretmen eğitimi konularındaki ortak tasarımlar dikkat çekmektedir.

Şimdilik Batı Akdeniz’in kuzeyindeki 5 Avrupa ülkesi ile güneyindeki 5 Afrika ülkesi arasındaki işbirliği genişleyerek devam etmektedir. Başarılı olması halinde Akdeniz’in tümünü içine alabilecek bir birlikteliğin yolunu açabilir. Dolayısıyla Akdeniz havzası dünya dengesi bağlamında anlamlı bir yere sahip olabilir. Aksi durumda, Batı Akdeniz üzerinden bir dünya gücü olma mücadelesini sürdüren Batı, Batı Akdeniz’in güney ülkelerine bir nesil önce yaşattığı ıstırabı yeniden yaşatabilir.

Bu yeni sayılabilecek oluşumun Türkiye açısından anlamı nedir? Türkiye “Yurtta sulh, cihanda sulh” yaklaşımı bağlamında durumunu gözden geçirmeli ve önce yurt içinden başlamak üzere cihan barışına katkı sağlayabilecek yeni düzenlemelerin öncüsü olmalıdır. Merhamet asırlarını yaşattığı coğrafyaları “tek dişi kalmış canavar”ın avlanma alanı olmaya müsaade etmemelidir. Cihanşümul merhamet misyonunu yeniden hatırlamalı ve bu misyonu yerine getirebilecek insan kaynaklarının yetiştirilmesine yönelmelidir.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü