Çanakkale Şubesinden 104. Yıl Sohbeti

24 Mart 2016
Çanakkale Şubesinden 104. Yıl Sohbeti

Çanakkale Türk Ocağı olarak gerçekleştirdiğimiz ''Ocakbaşı Sohbetleri''nde bu hafta Türk Ocakları'nın kuruluşunun 104. yılı sebebi ile ''TÜRKÜN ASIRLIK ÇINARI TÜRK OCAĞI'' başlığıyla bir program düzenlenmiştir.


Programımız gelen konuklarımıza pilav ikramı ile başlamıştır.


İlk olarak Türk Ocakları Çanakkale Şube Başkanı Prof. Dr. Ahmet GÖKKUŞ, Türk Ocakları'nın kuruluş hikayesini anlatmıştır. Ocağın kuruluşundan günümüze takip ettiği idealler ve taşıdığı değer hükümlerine değinmiştir.


Daha sonra ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Mithat ATABAY, Türk Ocaklarının kuruluşundan günümüze içerisinden geçtiği hadiselee değinmiştir.


Trablusgarp ve Balkan Savaşlarını takiben Osmanlı Devleti'nin hızla parçalanma sürecine girdiği bir dönemde ortaya çıkan Türkçülük akımının hangi vakıalar ile yeni devlet rejiminin temellerini oluşturmaya kadar tesirli hale geldiğine değinilmiştir. Bu süreçte Türk Ocakları'nın hem taşra hem de İstanbul'daki halkı bilinçlendirme faaliyetlerinden örnekler verilmiştir.


Milli Mücadele döneminde ise düzenlediği mitinglere ve Anadolu'ya gönderdiği vatanperver temsilcilerinin icraatlerine değinilmiştir. Halide Edip,Ahmet Ferit,Yusuf Akçura, Mehmet Emin Yurdakul gibi münevverlerin İstanbul'un işgali sonrası Anadolu'ya geçerek Atatürk'e verdikleri destekler de anlatılmıştır.


Yeni rejimin- milli devletin- lideri olan Atatürk'ün deyimiyle 'Fikir Babamız'' namıyla ünlü Ziya Gökalp'in fikir dünyasına değinilmiştir.  Son olarak Türk Ocakların kapatılma sürecine değinilmiş ve Çanakkale Türk Ocağı'nın da tarihi anlatılmıştır.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü