Balıkesir Şubesinden Türk Ocakları ve Ünlü Türk Ocaklılar Konferansı

24 Mart 2016
Balıkesir Şubesinden Türk Ocakları ve Ünlü Türk Ocaklılar Konferansı

Türk Ocakları Balıkesir Şubesinin her hafta düzenlediği ocakbaşı sohbetlerinin bu haftaki konusu kuruluşunun 104. yılı dolayısıyla “Türk Ocakları ve Ünlü Türk Ocaklılar” oldu. Türk Ocakları Balıkesir Şubesi Başkanı İsmail ACAR Türk Ocaklarının kuruluşunu, amaçlarını ve hedeflerini anlattı ve kuruluşundan günümüze kadar geçen zamanda Türk milletine büyük hizmetleri olmuş ünlü Türk Ocaklıları anlattı.

 

Başkan ACAR konuşmasında şunları söyledi:

 

“Türk Ocakları, 25 Mart 1912’de Türk milliyetçiliği ülküsü ile Türk gençliği tarafından kurulmuş tarihî bir fikir-kültür kuruluşudur. Türk Ocakları, Osmanlı Devleti’nin çöküşünü hisseden  zamanın Tıbbiyeli ve Mülkiyeli Türk gençlerinin,  “Türklüğü yaşatmak” gaye ve inancıyla harekete geçerek kurdurdukları  gönüllü bir sivil toplum kuruluşudur.

 

Türk Ocağı, bir Türk milliyetçiliği fikir kuruluşu olarak Millî Mücadele yıllarının fikir gücü olmuştur. İşgal kuvvetlerine karşı direnişleri organize eden, kongrelere öncülük eden Türk Ocakları ve Türk Ocaklılardır. Bundan dolayı İstanbul’un işgalinde ilk basılıp kapatılan kuruluş Türk Ocağı olmuştur.

 

Türk milliyetçiliği dünya görüşü üzerine kurulan “millî” devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin  kurucu iradesinde  Türk Ocaklarının büyük payı vardır. Nitekim Atatürk, “Yeni Türk Devletinin kuruluşunda en çok Türk Ocaklarına güvendiğini” defalarca ifade etmiştir. Gerçekten Ankara’da  Atatürk’ün çevresindeki isimlere bakıldığında büyük çoğunluğun Türk Ocaklılar olduğu görülür.

 

Atatürk’ün isteği ile 1924’ten  itibaren “kamu yararına çalışır  bir dernek” olan Türk Ocakları, Türk milletinin millî meseleleri ile uğraşır. Kısaca, Türk Ocakları  104 yıllık bir kuruluş olarak Türk milliyetçiliği ülküsünü yaşatmaya ve yaymaya çalışmaktadır. Şemsiyesi en geniş gönüllü-milliyetçi  bir fikir kültür kuruluşudur. Yayın organı Türk Yurdu dergisi de Türkiye’nin en eski fikir-kültür dergisidir.

 

Üyeleri, Ocak çatısı altında  siyasi tercihlerini bir tarafa bırakıp  “önce Türk milleti” anlayışı ile  çalışırlar. Esas olan Türk milletinin varlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin millî ve üniter yapısının devamıdır.

 

Bugün, tıpkı 104 sene önce olduğu gibi İslam âlemi parçalanmak, Türklük boğulmak isteniyor. Türk dünyasının ve İslam aleminin sahip olduğu muazzam kaynaklarla, yeniden kendi medeniyetimizi inşa ve dünyaya nizam verme idealimizi ihya etmemiz ihtimalinden ürkenler, İslam ülkelerinin sınırlarını yeniden çiziyorlar. Etnik ve mezhebî  farkları kaşıyor, yeni fitnelerin tohumlarını ekiyorlar. 100 yıllık Sykes-Picot düzenini kendi çıkarları doğrultusunda yeniden tanzim ediyorlar. İslam dünyası da maalesef birlikten uzak, birbirini kafirlikle suçlayan aşırı gruplar tarafından rehin alınmış durumda… İçeride ise Türk kimliğine düşman, millî değerlerden habersiz kozmopolit anlayışlar hüküm sürüyor. 

 

Ülkemiz, bir yandan Irak ve Suriye’de yaşanan bölünmenin yol açtığı tehditlerle bir yandan da otuz yılı aşkın bir süredir bizi uğraştıran etnik fitne ile uğraşıyor. Vatanın birliğini korumak için, bir hilal uğruna nice güneşler alınlarından vurularak uzanmış yatıyorlar. Küresel güçlerin başlatıp baş rol oynadığı ve onların taşeronluğunu yapan başta PKK/PYD ve IŞİD olmak üzere terörist örgütler vasıtasıyla yürütülen örtülü üçüncü dünya savaşında yine beka mücadelesi veriyoruz.

 

Dün olduğu gibi bugün de Türk Ocakları Türk milletinin birliği ve Türk devletinin bekası için çalışmaya devam ediyor. Vatanlarında öksüz bırakılan Irak ve Suriye Türkmenlerinin, Uygurların, Kırım Tatarlarının sesini duyuruyor. Türk dünyasını birliğe, İslam alemini dayanışmaya çağırıyor.

 

Zor günlerden geçiyoruz ama bizleri karamsarlığa sürüklemek, ümitsizlik girdabına sokarak zaafa uğratmak isteyenlerin tuzağına düşmeyeceğiz. Kanlarımız ve kaynaklarımız üzerinden yürütülen bu kirli savaşa karşı adalete ve merhamete dayalı medeniyetimizi yeniden inşa edeceğiz. Türklüğün önderliğinde yeni bir cihan nizamını kuracağız. Bir millî ülkü mektebi olarak kurulan Türk Ocakları 80’i aşkın şubesiyle, asrın idrakini esas alan bir istikamette, bilim, eğitim ve kültür alanlarında yeni bir nesil yetiştiriyor ve bütün hain planlara karşı millî şuuru ayakta tutuyor.

 

Devletimizin ebed-müddet devam edeceğine ve Türklük ateşinin dünya durdukça sönmeyeceğine yürekten iman ediyoruz. Kuruluşundan günümüze kadar geçen zamanda Türk milletine büyük hizmetleri olmuş ünlü Türk ocaklılarının bazıları şunlardır:

“Fuat Sâbit AĞACIK, Ahmet Ferit TEK, Mehmet Emin YURDAKUL, Hamdullah Suphi TANRIÖVER, Yusuf AKÇURA, Hasan Ferit CANSEVER, Celâl Sahir EROZAN, Akil Muhtar ÖZDEN, Halide Edip ADIVAR, Kâzım Nami DURU, Ziya GÖKALP, Abdülhak Adnan ADIVAR, Mutafa Necati, Celal BAYAR, Hüseyin Vâsıf ÇINAR, Hikmet KOYUNOĞLU, Lâtife MUSTAFA KEMAL, Reşit GALİP, Ali Ulvi ELÖVE, Mimar Kemalettin, Selim Sırrı TARCAN, Hüseyinzâde Ali TURAN, Hüseyin Cahit YALÇIN, Necip Asım YAZIKSIZ, Mehmet Fuat KÖPRÜLÜ, Yahya Kemal BEYATLI, Veled Çelebi İZBUDAK, Celâl Esat ARSEVEN, Raşit Saffet ATABİNEN, Falih Rıfkı ATAY, Fevzi ÇAKMAK, Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, Rıza NUR, Ruşen Eşref ÜNAYDIN, Samih RIFAT, Sadri Maksudî ARSAL, Zeki Velidî TOGAN, Zakir Kadirî UGAN, Basim ATALAY, İsmayıl Hakkı BALTACIOĞLU, Osman TURAN, Necati AKDER, Orhan DÜZGÜNEŞ, Emin BİLGİÇ, Mümtaz TURHAN, Mehmet KAPLAN, Galip ERDEM, Faruk SÜMER, Hikmet TANYU, İsmail Hakkı YILANLIOĞLU, Osman Yüksel SERDENGEÇTİ, Osman Nuri ERGÜN, Ziyaetdin Fahri FINDIKLIOĞLU, Sadi IRMAK, Akdes Nimet KUVVET, Abdülhak Şinasî HİSAR, Süheyl ÜNVER, Arif Nihat ASYA, Abdülkadir İNAN, Fevziye Abdullah TANSEL, Bahattin ÖGEL, Muzaffer ÖZDAĞ, Dündar TAŞER, Ahmet Nihat AKAY, Hüseyin Nihal ATSIZ, Fethi TEVETOĞLU, Sadi SOMUNCUOĞLU, Nuri GÜRGÜR, Nevzat KÖSOĞLU, Oktay ASLANAPA, Mustafa KAFALI, Ayvaz GÖKDEMİR, Orhan KAVUNCU, Yavuz Bülent BAKİLER, Çağatay ÖZDEMİR, Mehmet ŞANDIR.

 

Bu vesileyle, vatan için canlarını feda eden, bayrağımıza al rengini veren aziz şehitlerimizi, Türk milletine hizmet eden Bilge Kağan’dan Atatürk’e bütün geçmiş büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Türk Ocaklarının 104. Yılı kutlu olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.

 

Ne Mutlu Türk’üm Diyene!”

 

Başkan ACAR konuşmanın sonunda ocakbaşı sohbetine katılanlara teşekkür ederek 31 Mart 2016 Perşembe günü saat 20:00’da yapılacak olan ocakbaşı sohbetinin konuğunun gazeteci – yazar Süleyman PEHLİVAN olacağını söyledi.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü