EŞKENAR ÜÇGEN

28 Mart 2008
Eriman TOPBAŞ

İlkokulu bitirmiş her insan, iç açıları ve üç kenarı birbirine eşit bir üçgenin eşit kenar üçgen olduğunu bilir. Bu üçgenin açılarından veya kenarlarından birinde yapılacak her hangi bir değişiklik üçgenin niteliğini değiştirir. Üçgen, üçgen olma özelliğini korur; ama artık eşkenar üçgen olmaktan çıkar.

Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, devleti meydana getiren temel unsurlar (yasama, yürütme, yargı), eşkenar üçgen düzeninde konumlanmak suretiyle devlet çarkını döndürürler. Devlet çarkının düzgün çalışması, sık sık arızalanmaması belirtilen üçlü yapının ahengine bağlıdır. Bu unsurlar arasındaki ahenk, yalnızca devlet çarkının düzgün çalışmasını sağlamaz, aynı zamanda devletin meşruiyet kaynağı olan toplumsal zemini de sağlamlaştırır. Zira devlet, bir toplumsal temel üzerinde şekillenir, toplum ise vatan olarak adlandırılan bir coğrafya üzerinde varlığını sürdürür. Devletin güçlü olması, milletin güçlü olmasına ve milletin vatan edindiği coğrafyanın imkânlarını iyi yönetmesine bağladır. Yani adalet üzere yönetmesine bağlıdır. Adalet üzere yönetilen toplumların kurdukları devletler, hem adil hem de güçlü olurlar. Adalet üzere yönetilmeyen coğrafyada ot bile bitmez. Dolayısıyla coğrafya vatanlaşmaz. Coğrafyanın vatanlaşabilmesi için, toprağın her karışının insan emeği ile işlenmesi ve alın terinin akıtılması gerekir. Toprak kanla sulanarak değil, alın teriyle yoğrularak vatanlaşır. Güçlü devletler ve bu devletleri kuran güçlü milletler, üzerinde bulundukları coğrafyayı kanlarıyla sulayarak değil, alın terleriyle vatanlaştırırlar. Kanlarıyla değil, akıllarıyla savunurlar. Bir ülkenin devlet adamları enerjilerini birbirlerini yemek için kullanırlarsa, vatan kan isteme noktasına ancak o zaman gelir.

Eşkenar üçgenin köşelerini oluşturan “yasama, yürütme ve yargı” erkleri, doğrudan veya dolaylı olarak millet adına hareket ederler. Her üçü de, sonuç itibariyle, güçlerini milletten alırlar. Dolayısıyla milletten aldıkları gücü ancak onun hizmetinde kullanabilirler. Hiçbir devlet, milletinden aldığı gücü milletine karşı kullanamaz. Hiçbir devlet, kendi milletinin renginden farklı bir boyayla boyanamaz. Her devlet kendi milletinin rengini taşır. Aksi durumda, milletle devlet arasında yarılma meydana gelir. Bu yarılma, kısa sürede ortadan kaldırılmazsa, ortada ne devlet, ne millet ve ne de coğrafya kalır. Bu nokta, kritik noktadır. Var olma ya da yok olma noktasıdır. Kan ve can verme noktasıdır. “Ya şehit, ya gazi” olma noktasıdır. Yani milletin kendi kaderine sahip çıkma noktasıdır. Yani devletin işlevsiz kaldığı noktadır. Yani devletin olmadığı noktadır.

Eşkenar üçgenin köşelerini oluşturan unsurlardan birisi, diğerini etkisiz hale getirme çabası içine girerse, ya da görev alanına şu veya bu bahane ile müdahale ederse, üçgenin yapısı ve özelliği değişir. Dolayısıyla devletin düzeni de değişir. Yine bu unsurlar arasında örtük veya açıktan mücadele zuhur ederse, buradaki kavga kısa sürede topluma da yansır. Toplumsal alan da karma karışık bir hal alır. “Gücü yeten gücü yetene” zihniyeti hâkimiyet kurmaya başlar. Ülkenin durumu, parçalı beyin tarafından yönetilen vücut haline dönüşür. Kendinle ilgili kararı kendin veremez duruma gelirsin. Senin adına başkaları karar vermeye başlar. Dış müdahalelere açık hale gelirsin.

İntihar etmeye karar vermemiş herr ülke, her halde ve şartta ayakta kalmayı başarır. Kendi iç dengelerini şu veya bu şekilde kurar ve yoluna devam eder. Kendisini yiyip bitirmeye çalışan virüsleri ürettiği gibi, bu virüsleri ortadan kaldıracak anti-virüsleri de üretecektir. Ülkemiz, her iktidar mücadelesinden biraz yorgun düşse de, daha yüksek bir bilinçle çıkmaktadır. Bazı durumlar, ancak bire bir denetimlenerek anlaşılabilir. Şu anda girilen süreç, eşkenar üçgeni test etmektedir. Eşkenar üçgenin oturduğu zemini, yani milleti test etmektedir. Milletin oturduğu coğrafyayı test etmektedir. Bu iç içe geçmiş testleri çözmek, gerçek bir ince siyaseti ve gerçek bir devlet adamlığını gerektiriyor.

Bu ülke, henüz intihar etmeye karar vermedi. Hala karşısına çıkartılan ve çıkartılacak olan problemleri çözmeye muktedirdir.


Coğrafya-millet-devlet ilişkisi

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü