K. Maraş Şubesinden Macarların Türklüğü Konferansı

31 Mart 2016
K. Maraş Şubesinden Macarların Türklüğü Konferansı

Kahramanmaraş Türk Ocağı olarak bu akşamki konuşmacımız Araştırmacı-Yazar Abdülbaki Günışığı idi. Türkolog Macar Gyula Nemeth de Macarların Türklüğü meselesini Abdülbaki hocamızın derin bilgileri ışığında kapsamlı bir şekilde ele aldık.

 

Gyula Nemeth Macaristan’ın Karcag (Peçenek ) şehrinde 2 Kasım1890 yılında dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren Macarların bugünkü yurtlarına gelmeleri ve etnik oluşumları ile ilgilendi. Nemeth bu çalışmalarında Türklük biliminden faydalandı. Macarlığın oluşumunu Türklük bilimi ile aydınlatmaya çabaladı. Etrafındaki kendisinden önceki ilim adamlarının ısrarlı ‘Finugor’ tezinden etkilenmekle beraber yönünü hemen hemen hiç değiştirmedi. Doğduğu şehrin adı olan Karcag Türkçedir. Manası ise karlı yer, karlı mekan vs. dir. Nemeth ilkokulda çok kısa bir zaman içerisinde Türkçe öğrendi. Macarcanın hala bugün dahi Türkler için kolay bir dil olmasının sebebi ne ise Macarlar içinde Türkçenin kolay öğrenilmesindeki sebep aynıdır. Kökleri bir olan diller , aslında sadece değişik lehçeler ve ağızlar gibidir. Daha on altı yaşında iken 1907 yılında İstanbul’a geldi. On altı yaşında bir gencin doğu ve Türkler ile ilk teması hayatı boyunca yapacağı çalışmalarda etkili oldu. Ertesi yıl bir daha gelip Aydın, İzmir ve Şahancıları ziyaret edip, yörükler arasında çalışmalar yaptı.

 

1909 yılında Kırıma gitti. Hem Kıpçak Türkçesi ve hem de Rusça öğrendi. Almancayı Kleinmayerden, Fransızcayı ve Macarca ile genel dil bilimini Zoltan(Sultan) Gombocz’dan, Macar edebiyatını Janos(Yanoş, Canoş) Horwath (Hırvat)’dan , klasik filolojiyi Geza Nemethy’den, tarihi Sandor Mika’dan ve İmre Madzsor’dan (büyük Macar kumandan İmre Tökeliyi hatırlattı-Tökeli, Tekeli imir, eymür) aldı. 1910 yılında Kumukh’ları( Kimekler Mısırda devlet-Türk isimli Kıpçak devletini kuran boy, bizlere Arap ağzı ile Memluklu diye öğretilen devlet) ve Balkarları araştırmak için Kafkasya’ya ilmi bir görevle gitti. Bu masrafları büyük tarihçi Armin Vambery’nin başında bulunduğu bir heyet karşılıyordu. Nemeth Karaçay, Kumukh ve Balkarların Bulgarlar ile ilişkisini araştırmak istiyordu. Bu gün bu isimlerin birbirine olan benzerliği tamamının Türk boyları olduğunu göstermektedir. Misalen, Bulgar, Balkar, Avar, Macar, Hazar, Tatar, İnogar, Ongar, Hungar, Uyvar, Uygar, vs. gibi. Bu isimlerini birbirine benzediğini ve kökünün aynı olduğunu bilmek için çok fazla düşünmeye gerek olmamalıdır diye düşünüyorum.

 

Bir araştırmacı Balkarların kendilerine Malkar dediğini ve adlarını Kafkasya’da akan Malkar nehrinden geldiğini yazmış(Aşmerin). Oysa nehir ve diğer cansız varlıklar insanlara değil, insanlar nehirlere ve diğer yerlere isim verirler. Nemeth daha sonra Kumukh’lar (Kimek Macarları meydana getiren on boydan birisinin ismidir) ile ilgili derleme yaparak Macaristan’a döndü. Bu arada Macarların diğer ismi Hungar, Onogur isminden rahatsız olan güya ilim adamları Ogur isminin Ugor olarak telaffuz edip bu milleti Türk dünyasından güya Fin topluluğu içine çekmiş oluyorlardı.Bu güya ilim adamlarına göre Macarlar Onogur değil Finugor topluluklarına dahil olup Türkler ile de uzun temasları olmuştur. Oysa Ugor ve Ogur kelimeleri birbirlerinin karşıtı değil aynısıdır. R Türkçesi ile konuşan topluluklar ile Z Türkçesi ile konuşanların aralarındaki ağız farklılığında başka bir fark yoktur. Okur, okuz, okul, okuş, oğuz, ugor, ugoz, igor, digor (kars ilimizin ilçesi) bunlara misal olarak gur, gor, ger, gir, gar olarak onlarca Türk boyunun ismini zikredebiliriz. Merhum Diyarbakır eski valisi Edip Sözen’in Tarihte Türk kavimleri isimli çalışmasında gur mevzuu ile oldukça geniş bir çalışmasını okuyabilirsiniz. Uygur, uygar, digur, digor,ligur, zigur, finogur, finugor, Hangar,Hungar,Hunoğur, ongur, onogur, ultrigur, kutrigur, bitrigur, v.s. Bu kelime oyunları ile avrupanın göbeğinde bir Türk devleti ismeyenlerin niyetini anlıyoruz. Oysa Macarları meydana getiren on boy (Onogur) un tamamının isimleri hem Türkçedir ve hem de Türk boy isimleridir. Bu isimlerin sahipleri bir kişi olup bütün Macarlar bunlara tabi olan Fin Ugor ve Slav boylarıdır demek akla ziyandır. Bir milleti meydana getiren boylara ismini verenler o boyların beyleri veya boyun bizzat kendisidir. Tıpkı oğuzu meydana getiren 24 boyun isimleri gibi.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü