Çanakkale Şubesinden Türk Kimliği ve Selçuklu Sohbeti

04 Nisan 2016
Çanakkale Şubesinden Türk Kimliği ve Selçuklu Sohbeti

Çanakkale Türk Ocağı'nın her pazartesi tertiplediği "Ocakbaşı Sohbetleri"nde bu hafta ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman UYSAL'ın sunumuyla" Bugünkü Türk Kimliğinin Oluşumuna Selçuklu Uygarlığının Etkisi " konulu sohbetimiz gerçekleşmiştir. 


İlk olarak Türklerin konar-göçer -yarı göçebe- dönemlerindeki dinamik toplum yapısından ve şartların getirdiği tüm toplumun içine işleyen karakteristik hal kazanmış özelliklerine ( yaşayış, seziş, düşünüş, )  değinilmiştir. Oğuz, İskit, Kazak, Kıpçak ve Hakas gibi Türk Boylarındaki sosyal olaylardan örnekler verilmiştir. Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular devletleri dönemleriyle birlikte İslamiyetin Türkler üzerine olan etkilerine de değinilmiştir.

 

11.yy da Türk Akıncılarının giderek şiddetini artırmak şekliyle Anadoluya yaptıkları akınlardan bahsedilmiştir. Bu öncü akınların arkasına manevi gayeleri alarak kalıcı hedefler uğruna yapıldığının üzerinde durulmuştur. Bunların neticesi olarak 1071'de Malazgirt'te zayıflayan Bizans'ın yenilgiye uğratılmasıyla birlikte  Anadolu'da Türklere devlet kurabilmenin kapılarının açıldığı ve Türklerin yeni bir  coğrafyaya adım atarken uyguladığı politikalar değerlendirilmiştir.


Anadolu Coğrafyasının vatanlaşmasında etkili unsurlar olarak Türklerin diğer toplumlara hoşgörü, adalet ve saygı anlayışları ile yaklaşmaları gösterilmiştir. Kendi varlığına tehdit görmediği sürece hemen her toplulukla birlikte yaşama iradesi göstermelerine de değinilmiştir.


Hocamızın deyimiyle; İslam inancı ile birlikte oluşmaya başlayan Türk-İslam Medeniyeti'nin insanımıza kattığı kapsayıcı tutum, birlikte yaşama arzusu ve adalet anlayışı etraftaki pek çok toplumun ilgisini çekmiş ve bu da Medeniyet dairemiz hızlı bir şekilde büyümesine neden olmuştur.


Türkler Anadolu Coğrafyasını kan ve ter dökerek vatanlaştırmışlar. Yunus Emre, Hacı Bektaş ve Nasreddin Hoca gibi halkın dilini konuşan alimler çıkarmışlar. Egemen unsur olarak zevkleri, değerleri ve simgeleri sanat eserlerine işlenmiş, Höşgörü ve adalet ile egemen coğrafyanın gönlünü kazanmışlar. Ve toplumun mayası olan milli kültürü oluşturabilmişlerdir.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü