Facebook

02 Ağustos 2010
Eriman TOPBAŞ

Bilgisayar teknolojisi temelinde şekillenen bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) çağımızın en etkili unsurlarından birisi haline geldi. Gündelik hayatın akışı içinde insanın vazgeçilmez bir parçası haline gelmeyi başarmış olan BİT’ler, evde, sokakta, işyerinde ve kısacası insanın bulunduğu her ortamda kendisine hem ayakaltında hem de baş üstünde bir yer bulabilmektedir. Hayatın neredeyse tamamını kaplamış olan söz konusu teknolojiden kendimizi geliştirmede ne kadar yararlanabiliyoruz ya da yararlanabilir miyiz? Bahse konu teknoloji insanın kendisini doğru inşa etmesinde bir araç olarak kullanılabilir mi?

İnsanın ürettiği somut ve soyut her ürün gibi, insanın meydana getirdiği BİT’ler de kullanılma amacına bağlı olarak yararlı da olabilir, zararlı da. Yararlı olabilecek şekilde kullanıldığında insanın kendisini geliştirmesine veya kendisini doğru bir biçimde inşa etmesine çok önemli katkılar sağlayabilir. Bilinçsizce ya da zararlı olabilecek biçimde kullanılmaya kalkışılırsa gelişme ve inşa istenmedik yönde meydana gelir. Temel amaç, zararı yarara çevirebilecek sistemleri kurabilmek olmalıdır. Yani, Derviş Yunusun “ağılı aşı” “yağ ile bal eden” sözüne sahip olabilmektir. Zararı yarara çevirebilecek sistemleri kurabilenler kuramayanları alt ederler. Zararı yarara çevirebilecek sistemler kurabilmek mümkün mü? Koşulları oluşturmak şartıyla her şey mümkündür.

Bir BİT ürünü olan facebook insanın kendisini geliştirmesi amacıyla kullanılamaz mı? Facebook bir sosyal paylaşım ortamıdır. Bir boyutuyla sosyal bir varlık olan insan, tüm öğrenmelerini çevresiyle etkileşime girmek suretiyle gerçekleştirir. Kendisini geliştirmesi ve buna bağlı olarak gerçekleştirmesi öğrenmelerinin niteliğine bağlıdır. Öğrenmelerin niteliği ise etkileşime girilen çevrenin özelliği ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla, öğrenme çevresini etkili bir şekilde düzenlemek suretiyle istenilen öğrenmeler gerçekleştirilebilir. Bir sosyal paylaşım ortamı olan facebook, bir öğrenme çevresi olarak düzenlenebilir. Nitekim öğrenme ve öğrenmeleri paylaşma amaçlı facebook ortamları mevcuttur. Ancak facebook ortamlarının çoğu sohbet amaçlı kullanılmaktadır. Sohbet amaçlı kullanılması kötü mü? Kesinlikle değil. Zira sohbet bir insan ihtiyacıdır ve çok etkili öğrenme araçlarından biridir.

Sosyal ortamların kullanılmasında insan niyeti belirleyici olmaktadır. İnsan davranışları amaçları doğrultusunda şekillenmektedir. BİT’ler ve BİT ürünlerinin kullanılması da bu bağlamda düşünülebilir. İnsan tüm sosyal ortamları kendisini geliştirmek, gerçekleştirmek ve kendini doğru bir biçimde inşa etmek amacıyla kullanmalıdır. Kendisini doğru inşa etmiş insanlardan doğru davranışlar sadır olur. Doğru davranışların baskın olduğu toplumlarda sosyal çürükler bulunmaz. Sosyal çürüklerin olmadığı toplumlarda “insan insanın kurdu” değil, “insan insanın dostu” olur. Bu bağlamda, bir BİT ürünü olan facebook sohbet ortamı olarak kullanılması yanında “insan insanın dostu” olabileceği öğrenmeleri için de bir paylaşım ortamı olabilir.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü