Çanakkale Şubesinden Osmanlı'da Sanayi Eğitimini Modernleştirme Çabaları Sohbeti

18 Nisan 2016
Çanakkale Şubesinden Osmanlı'da Sanayi Eğitimini Modernleştirme Çabaları Sohbeti

Çanakkale Türk Ocağı'nın Pazartesi günleri tertiplediği "Ocakbaşı Sohbetleri"nde bu hafta Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özkan KESKİN'in sunumu ile , "Islahanelerden Sanayi Mekteplerine: Osmanlı Devleti'nde Sanayi Eğitimini Modernleştirme Çabaları" konu başlıklı sohbetimiz gerçekleşmiştir.

 


Seminer, 18.yy'da Osmanlı Devleti'nin ve Avrupa'nın iktisadi, idari ve siyasi durumlarının değerlendirilmesiyle başlamıştır. 18.yy'ın ikinci yarısında İngiltere'de başlayan sanayi inkılabı sayesinde hızla elde edilen ürünler özellikle Napolyon Savaşları döneminde kendisine orduyu alıcı olarak bulduğu ve iktisadi olarak devletleri sıkıntıya sormadığı belirtilmiştir. Savaşların nispeten sona ermesiyle İngiltere devletinin elden edilen ürünlerden zarar etmemek amacıyla bunları Avrupa'daki diğer ülkelere ihraç etmeye başlamıştı. Lakin Avrupa devletlerinin gümrük duvarı uygulamaları sebebiyle İngiltere'nin, siyasi olarak üstünlük kurduğu Osmanlı'ya mal ihraç etmeye başlamasının Osmanlı Devleti'nin iktisadi olarak çöküş dönemini hızlandırdığı ifade edilmiştir. 

 


Bu durumu düzeltmek amacıyla 3.Selim, 2.Mahmut ve Abdülmecid Han zamanlarında Sarıyer, Zeytinburnu, İzmit ve Balkanlarda; demir, döküm, maden,  kumaş, deri endüstri alanlarında uygulanan başarısız sanayi teşviklerinin eksiklikleri anlatılmıştır.

 


Mithat Paşa'nın Niş Valisi olmasıyla birlikte Niş Eyaletinde ve sonrasında Tuna Eyaletinde savaştan ve hastalıklardan dolayı ebeveynlerini kaybeden, kendilerine bakacak kimseleri olmayan çocuklar ve suç işleyen ufak yaştaki çocukların topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla Islahaneler kuruluyor. Bu kurumlarda bayındırlık, ziraat, kumaş, terzi, kundura, marangoz, döküm ve hallaclık alanlarında eğitimler veriliyor. Bütün bu bu faaliyetler de dönemin gazetesi olan Takvim-i Vakayi 'de yayınlandığı belirtilmiştir. 

 


Mithat Paşa'nın bu başarısı sonrası bu kurumlar Anadoluya yayıldığı ve bir çok vilayette yaygınlaştığı örneklerle ifade edilmiştir. 

 


Balkan, 1.Dünya ve Kurtuluş Savaşı yıllarında bu binaların karargah ve hastahane olarak kullanıldığını gösteren belgeler sunulmuştur. Cumhuriyet sonrası dönemde ise bu kurumlar yerlerini günümüz Endüstri Meslek Liseleri'ne bıraktığı belirtilmiştir. 

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü