Elektronik Kitap

27 Aralık 2010
Eriman TOPBAŞ

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler hayatın her alanına girmiş bulunmaktadır. Bu alanın en önemli ürünü, elbette bilgisayar teknolojileridir. Bilgisayar teknolojilerinin küçük büyük her alana uygulanabilir bir özellikte olması, birçok alışkanlıklarımızı da değiştirmeye zorlamaktadır. Örneğin bir cep telefonu yalnızca konuşma ihtiyacımızı karşılamıyor, aynı zamanda yazışma, okuma, oyun oynama, müzik dinleme, film izleme vb. ihtiyaçlarımızı da karşılayabilmektedir. Sayılan alanlardaki ihtiyaçların tümü ekran üzerinden ve bireyin istediği yerde, istediği zamanda ve istediği şekilde karşılanabilmektedir. Yazışma yapmak için kâğıt ve kaleme, okuma için kâğıt kitaba, oyun oynamak için oyuna özgü fiziki mekâna, film izlemek için sinemaya gitmeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Üstelik tüm bu faaliyetler bir araç yardımıyla ve daha ucuz bir şekilde yapılabilmektedir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki bu gelişmeler, hayatımızda, özellikle okul dönemlerinde, önemli bir yere sahip olan kitap dünyasını da etkilemektedir. Artık her türden kitabı elektronik ortamda görmek şaşırtıcı olmamaktadır. Gazeteler, dergiler hem elektronik ortamlarda ve hem de kâğıt ortamlarda okuyucularla buluşmaktadır. 1971’e kadar yalnızca kâğıt ortamlarda okuyucusuyla buluşan bilgiler, belirtilen tarihten itibaren elektronik ortamlarda yer almaya başlamış ve günümüze kadar kağıt kitap aleyhine genişleyerek gelmiştir. Elektronik kitabın pazar payı ABD ve Japonya’da %3’ü geçmekte ve Avrupa ülkelerinde de Pazar payını günden güne artırmaktadır. Önümüzdeki beş-on yıl içinde elektronik kitap piyasasının %10-15 civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu oranların, birkaç yıl içerisinde, sözlük ve ansiklopedi piyasasında %80’leri bulacağı öngörülmektedir.

Elektronik kitap, okuyucular için daha ucuz kitap edinme ve daha kolay kütüphane kurma imkanı sağlayacaktır. Okuyucu elektronik kitap okuyucular sayesinde kütüphanesini çantasında taşıyabilecektir. Kağıt kitabın sayfaları üzerinde yaptığı her türlü işlemi ve hatta daha fazlasını elektronik kitabı üzerinde de yapabilecek ve dahası fişlemeyi kağıt kitaba göre daha kolay gerçekleştirebilecektir. Sayfa üzerinden, konusuyla ilgili kavramların değişik kaynaklardaki anlamlarıyla ilgili bilgilere çok kısa sürede ulaşabilecektir.

Elektronik kitap, kitapçılar açısından da yeni yapılanmalara yol açacaktır. Kağıt kitaplar elbette tamamen ortadan kalkmayacak ve raflarda varlıklarını sürdürmeye devam edecektir. Ancak baskı miktarlarında git gide düşüşler gözlenebilecek ve bazı kitaplar sipariş üzerine kağıt baskı halinde düzenlenerek okuyucuya ulaştırılacaktır. Dijital baskı sistemleri bu imkanı sağlamaktadır.

Elektronik kitap, yazar açısından da yeni düzenlemeler getirecektir. Fiyat düşüşleri ve korsan indirmeler yüzünden yazarlar mevcut durumdan daha az kazanacaklardır. Bununla birlikte yeni bir okuyucu kitlesiyle buluşacaklardır.

Elektronik kitap, kağıt tüketimini azaltması bakımından doğal çevrenin korunmasına destek olabilir. Okul ortamında yaygın bir biçimde kullanılmaya başladığında öğrencileri çanta yüklerinden kurtarabilir. Ayrıca öğretme-öğrenme sürecini, mevcut durumundan daha zengin ve daha verimli hale getirebilir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kitap bütçesini hatırı sayılır düzeyde rahatlatabilir. Buradan artan meblağlarla daha fazla derslik imkanı oluşabilir.

Elektronik kitabın bilgi toplumunun kitabı olduğu söylenebilir. Zira bilgi toplumunun bireylerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili bir biçimde kullanmaları beklenir. Ayrıca hayatın her alanında ortaya çıkan elektronik yapılanmalar, diğer alanlardaki alışkanlıklarımızı değiştirmeye zorladıkları gibi, kitap okuma alışkanlıklarımızda da köklü değişiklik yapmaya zorlayacak gibi görünmektedir.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü