Çanakkale Şubesi Akademisi'nde İbn-i Haldun Dersi Yapıldı

15 Mayıs 2016
Çanakkale Şubesi Akademisi'nde İbn-i Haldun Dersi Yapıldı

Türk Ocağı Akademisi Eğitim Seminerleri'nde bu hafta ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Abdullah ALPEREN hocamızın sunumuyla "İBN-İ HALDUN VE TARİH DÜŞÜNCESİ"  konulu seminerimiz gerçekleşmiştir.

 

İslam'ın sıkıntılı dönemlerinde yaşamış  olan İbn-i Haldun'un Kuzey Afrika'daki Tunus bölgesinde, sahabe soyuna dayanan bir aileye mensup olduğu belirtilerek seminere başlanmıştır. Kuzey Afrika'dan sonra Orta Doğu  bölgesine gitmiş ve burada yaklaşık 70 yıllık hayatı boyunca devlet görevinde yer aldığı ve ilim adamlığı yaptığı, daha sonra Timur ile tanışarak onun danışmanlığını yaptığı anlatılmıştır. 

 

7 ciltlik Batı Müslümanlığı Tarihi olan Tarihu'l-İber ve onun giriş kitabı olarak düşündüğü Mukaddime'yi yazmıştır. Mukaddime'de tarih, kültür, medeniyet anlayışı, devlet ve toplum üzerine yazdığı konulardan bahsedilmiştir. 
Umran adlı kültür ve medeniyet üzerine tarih araştırmaları yapan yeni bir bilim dalı oluşturduğuna değilmiştir. 
Sosyolog, fikıhçı, kadılık ve bilim tarihçiliği yaptığı belirtilmiştir. 

 

İbn-i Haldun'un organizmacı tarih anlayışından bahsedilmiş, toplumların doğup, gelişim, olgunlaşıp, duraklama dönemine girip en sonunda ölüme gittiği belirtilmiştir. Toplumu bedevi ve hadari olarak 2'ye ayırdığından bahsedilmiştir.

 


Ortak duygular toplamı olarak Asabiyet teorisi ve kan bağı, hısımlık bağı olan topluluk bilincinden örnekler verilmiştir. Nesep Asabiyet'i soydan gelen, kan bağına dayanan bir asabiye olarak ifade edilmiştir. Sebep Asabiyet'i ıse komşuluk, din bağları, kültür dairesi içerisindeki asabiye olarak gösterilmiştir. Her toplumun geçirdiği 5 aşamayı belirten ( zafer, mutlakiyet, barış, refah ve israf) Tavırlar Nazarıyesi ele alınmıştır. 'Döngüsel Tarih' anlayışı olan toplumların sürekli yer değiştirmeleri ilmi tarih açısından açıklanmıştır.

 


İbn-i Haldun'u geleneksel tarihçilerden ayıran özelliklerin başında olarak eleştirel-sosyal tarihçilik özelliği verilmiştir. Bunun da toplumsal olayları nedenleriyle birlikte bir süzgeçten geçirerek aktarması olduğu belirtilmiştir. İbn-i Haldun'un Çatışmacı bir yaklaşımla, zıtlıkları ortaya çıkararak olayları aktardığı örnekler ile pekiştirilmiştir.

 


İbn-i Haldun'dan etkilenen tarihçiler olarak Katip Çelebi, Naima ve Ahmet Cevdet Paşa gösterilmiştir. Yine İbn-i Haldun'dan etkilenen Avrupalı alimlerden  Kolektif Şuur üzerine yazıları olan Durkheim örnek verilmiştir.
Son olarak soru-cevap kısmıyla birlikte seminerimiz son bulmuştur. 

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü