Çankaya Şubesi Cuma Sohbetlerinde Ermeni Meselesi Konuşuldu

21 Nisan 2016
Çankaya Şubesi Cuma Sohbetlerinde Ermeni Meselesi Konuşuldu

Türk Ocakları Çankaya Şubesi’nin faaliyetleri kapsamında düzenli olarak organize edilen ‘Cuma Gecesi Sohbetleri’ne devam edildi. 14 Nisan 2016 günü saat 19.00’da Genel Merkez binasında gerçekleştirilen; programın bu haftaki konuğu 24 Nisan’da Ermeni tehcirinin 101. Yılını yaşayacağımızdan konunun uzmanı  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Türk Ocakları Merkez Hars Heyeti Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sarınay oldu. “Ermeni Meselesinden Günümüze” başlıklı programa: “19. Yüzyıl bizi bir taraftan parçalayarak küçülten, diğer taraftan da milletleştiren olayların yoğun şekilde yaşandığı bir yüzyıldı. Bir taraftan milliyetçilik hareketlerinin yaygınlaşması, bir taraftan Sanayi Devriminin getirmiş olduğu değişik yapılar; geleneksel imparatorlukları ve devletleri gerçekten sarstı. Devlet- vatandaş ilişkileri, farklı etnik gruplar arasında ki milliyetçilik cereyanları Avrupa’nın daha önce yaşadığı din savaşlarına benzer bir şekilde bize de yansıdı” diyerek başlayan Sarınay, programa şu şekilde devam etti.

 

Bu ortamda Balkanları kaybeden Osmanlı Devleti Şark Meselesi çerçevesinde büyük devletlerin Anadolu’da ki Hıristiyanlara da misyonerler ve değişik yollarla yöneldiğini görüyoruz. Sonuçta İngiltere, Rusya, Fransa ve daha sonraları ABD bu coğrafya ve Ermenilerle çok yakından ilgilenmeye başladılar. Çünkü Ortadoğu’da artık dünya sanayisinin vazgeçilmezi haline gelen petrol var. Enerji kaynakları yanında; İngiltere gibi büyük bir imparatorluğun sömürge güvenliği açısından, Rusya sıcak denizlere inmek gibi pek çok sebeplerden 19. Yüzyıl Osmanlı Devleti hedef haline geldi. Sonuçta tasarlanan savaş başladı. I. Dünya Savaşı’nın başlaması ve Osmanlı Devletinin itilaf devletlerine karşı Almanya’nın yanında savaşa girmesi Ermeni milliyetçileri tarafından amaçları olan bağımsız Ermenistan’ın kurulabilmesi için büyük bir fırsat olarak görülmüştür. Birinci Dünya Savaşına kadar örgütlenmelerini tamamlayan ve büyük ölçüde silahlanan Ermeni komiteleri, savaş başladığında vatandaşı oldukları Osmanlı Devletine karşı başta Rusya olmak üzere İtilaf devletleri ile işbirliği içine girmişlerdir. Osmanlı ordusunun Rusya karşısında yenilmesi ve arkasından İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale’ye saldırmasına paralel olarak Ermeni komitecileri savaşan Osmanlı ordularını arkadan vurmak ve ikmal yollarını kesmek amacıyla harekete geçmişler ve silahlı isyanlara başlamışlardır. Osmanlı Hükümeti Birinci Dünya Savaşı’nın başlarında bazı ikazlar ve idari tedbirlerle olayları önlemeye çalışmıştır. Ancak Ermenilerin terör olayları ile isyanları artırmaları ve düşman ordularıyla işbirliği içine girmeleri üzerine alınan tedbirler giderek artırılmıştır. Bu çerçevede; Osmanlı hükümeti olayları önlemek amacıyla 24 Nisan 1915 tarihinde çıkardığı bir genelge ile Ermeni komite merkezlerini kapatmış ve elebaşlarını tutuklamıştır. İstanbul’da 235 ve İstanbul dışında 321 olmak üzere toplam 556 Ermeni komitecinin tutuklandığı tespit edilmektedir. Belgelerle ortaya konulduğu gibi, 24 Nisan tutuklamaları sırasında özellikle İstanbul’da herhangi bir çatışma ve ölüm olayı söz konusu olmamıştır. Ermeni olaylarında siyasi planlamanın yapıldığı komite merkezlerinin İstanbul’da olması sebebiyle büyük oranda tutuklamalar bu şehirde yapılmış, diğer vilayetlerde daha az sayıda tutuklamalar olmuştur. İstanbul’da dahi tespit edilen 610 komitecinin yarısından fazlası (313 kişi) ya adresinde bulunamamış ya da yurt dışına kaçmıştır. 24 Nisan 1915 genelgesi üzerine yapılan aramalarda yakalanabilen silah ve bombalar dahi, Ermeni komitacılarının İtilaf devletleriyle işbirliği içinde topyekün bir isyan hazırlığı içinde olduklarını ortaya koymaktadır.

 

24 Nisan sonrasından 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, S.S.C.B ve Yugoslavya temsilcileri tarafından imzalanan Lozan Antlaşmasına kadar geçen sürede olan Sevr Antlaşması, Nemrut Mustafa Mahkemesi, Malta Sürgünleri gibi olaylar ve 24 Nisan’ın uygulayıcısı Enver ve Talat Paşaların durumlarından bahseden  Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Cumhuriyet hükümetlerinin Ermeni Meselesine bakışını, Ermeni ASALA örgütünün cinayetlerini ve  1983 Temmuz'unda gerçekleştirdiği Orly Havaalanı katliamında sekiz kişinin ölümü olayından sonra batının tepkisi üzerine örgütün bir anda ortadan kalkması sürecine değinerek, günümüzde Güneydoğu Bölgemizde ve sınırımızın güneyinde yaşanan olayları ve PKK terör örgütünün misyonunu anlatarak alınması gereken önlemler ve çözüm yollarına değinerek konuşmasını tamamladı.

 

Katılımcıların sorularına verilen cevaplar ve yapılan ikram ile program sona erdi.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü