Çanakkale Şubesi Akademisi'nde Yeni Medeniyet Tasavvurumuz ve Dinamikleri Dersi İşlendi

19 Mayıs 2016
Çanakkale Şubesi Akademisi'nde Yeni Medeniyet Tasavvurumuz ve Dinamikleri Dersi İşlendi

Türk Ocağı Akademisi Eğitim Seminerleri'nde bu hafta Çomü İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Hülya Çetin'in sunumuyla "Yeni Medeniyet Tasavvurumuz ve Dinamikleri ( İslam ve Gelecek; İslam ve Batı; Dinlerarası Diyalog)"  başlıklı seminerimiz gerçekleşmiştir.

Diyalog kavramının tanımı yapılmış ve diyalog şartları (karşıyı tanımak, güven ve samimiyet, otokritik yapma vb.) ile konuya giriş yapılmıştır. 

İslam, Hristiyanlık, Musevilik, Hinduizm, Budizm, Şinto, Konfüçyüslük ve Taoizm gibi dünya üzerinde geçerliliğini sürdüren dinlerin tanımları yapılmış, genel öğretileri hakında genel olarak bilgiler verilmiştir. 

Osmanlı Devleti'ndeki adalet ve hoşgörü anlayışından hareketle Türklerdeki birlikte yaşama alışkanlığı ve diğer inançlara olan saygıya vurgu yapılmıştır. Bunun yanında Hristiyanlık düşüncesinin merkezi sayılan ve Katolik kilisesinin başı olan Vatikan Kilisesinin dar bir yaşam anlayışıyla birlikte kendisinden başka inançlara olan tahammülsüzlüğünden, gayri ahlaki uygulamalarından örnekler verilmiştir.

1962-1965 yıllarında toplanan 2. Vatikan Konsülü ile birlikte başlayan Dinlerarası Diyalog kavramının Türk milleti için yabancı olmadığı ve istenilen hoşgörü ortamının Türklerde zaten mevcut olduğu dile getirilmiştir.

 Önemli sayıda inananı bulunan dinlerin; İlah, peygamber, ahiret inancı gibi başlıca konulardaki ortaya koyduğu farklılıklar ve birliktelikler üzerinde değerlendirme yapılmıştır.


Tüm dinlerin hoşgörü ve saygı anlayışları çerçevesinde ahlaki kurallar üzerine bir mutabakat sağlayabilecekleri belirtilmiştir.
Son olarak soru-cevap kısmıyla birlikte seminerimiz son bulmuştur. 


Kıymetli vakitlerini ayırdığı ve değerli bilgilerini bizlerle paylaştığı için sayın Hülya Çetin'e ve seminere iştirak eden ocaklı genç arkadaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. 
   

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü