DEMOKRASİNİN SINAV YILI 2007 SEÇİMLERİ

24 Aralık 2007
Hüseyin ERDEM

Seçim Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme ve Temsilde Adalet İlkesi

22 Temmuz seçimlerini kazasız belasız atlattık. Hayırlı olsun.
A.K.P % 46,60 0y oranı ve 340 Milletvekili ile büyük bir çoğunluk sağlayarak seçimleri kazandı. C.H.P. geçen dönem muhalefet yapmayı beceremediği için D.S.P.’nin desteğine rağmen %20,90 oy ve 112 M.V. çıkarabildi. M.H. P. de %14,30 oy ve 71 M.V. ile T.B.M.M.’ye girdi.
Görülen o ki, C.H.P de yaşanacak iç hesaplaşma ve gelişmeler sebebiyle ana muhalefet görevi M.H.P. ye düşecektir. M.H. P. fırsattan istifade bu göreve sahip çıkarak ana muhalefet görevini başarıyla yaparak “Ana Muhalefet” boşluğunu doldurduğu takdirde bundan sonraki dönemde iktidar alternatifi olmaya hak kazanacaktır. Muhalefet, CHP’nin yaptığı gibi “her şeye hırçınlıkla muhalif olmak” değildir.
Muhalefet, hele ana muhalefet; Hükümetin yetersiz kaldığı alanlarda politika üretmeyi gerektirir. Bu, çok ciddi bir şans olduğu kadar, çok ciddi bir imtihandır da. Muhalefet partisi, iktidara liyakatini bu suretle ispat etme şansını da yakalamış olmaktadır.
Bundan sonraki süreçte, Türkiye’nin yaşamakta olduğu iç ve dış sorunlar karşısında alacağı tavır ve çözüm önerileri, partinin ve Türkiye’nin geleceğini belirleyecektir. Önümüzdeki zamanın bu bakımdan çok çabuk ve iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.
Her şeyden önce Grup toplantıları, bir beyin fırtınası platformu olmalı, Milletvekilleri seçim bölgesiyle ilgili sorunları dile getirdiği kadar, ülke sorunlarıyla ilgili meseleleri, çalışma ve araştırmalarını da anlatma imkânı bulmalı, hatta bu konuda görevler üstlenmelidir.
Ekonomi, Dış politika ve Güvenlik meseleleri ayrı ayrı ele alınarak, oluşturulacak çalışma gruplarının araştırmaları ve raporları, kamuoyu önünde ve Meclis grubunda tartışmaya açılmalıdır. Bu ise sadece bu konulara tenkitler getirmeyi değil, çözüm üretmeyi gerektirmektedir.
Ekonomi; kendi içinde bölümlere ayrılarak ele alınmalı; Vergi politikası, Özelleştirme, Yatırım ortamının iyileştirilmesi, Reel sektör yatırım politikaları, Finans sektörü, Portföy yatırımları uzman raporları ışığında tartışılmalı, sorunlar ve çözümler ortaya konulmalıdır. Ekonomide, Makro dengeler kadar mikro politikalar da önemlidir. Çünkü bunlar, hayatın parçası olan uygulamaları içerir. İktisat politikalarının inanılırlığı ise uygulanabilirliğine bağlıdır. Bu suretle “Türk Milliyetçilerinin ekonomik görüşleri olmadığı” iddiaları da havada bırakılarak ayakları yere basan politikalar geliştirme şansı yakalanabilecektir.
Dış politikada; sınır komşularımızdan yakın dostlarımıza kadar ve uzak coğrafyalarda bulunan devletlerin hepsi ile gerekli diyalogların kurulmasını sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır. Kıbrıs, Irak, İran, Kafkasya, BDT, Balkanlar ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki gelişmeler takip edilerek gerçekçi politikalar üretilmelidir.
Avrupa Birliği meselesi enine-boyuna tartışılmalı ve yol haritası çıkarılmalıdır.
Global çözümlerin, çözüm olmadığı ve genel laflarla politikaların yürütülmediği herkes tarafından bilinen bir gerçektir.
Güvenlik meseleleri tartışılırken günümüzde, sadece askeri anlamda güvenlik sorunları tartışılmamaktadır. Enerji güvenliğinden sınır güvenliğine ticaret ve yatırım güvenliğine kadar hayatın her safhasını ilgilendiren konular birlikte tartışılmaktadır. İç güvenlik, sadece polisiye tedbirleri değil, uyuşturucudan silah kaçakçılığına kadar uluslar arası bağlantıları olan çok geniş alanları da kapsamaktadır.
TBMM’ye girmek, orada liyakatli görev yapmaktan daha kolaydır. Kalıcı olmak, orada yapılacak göreve bağlıdır. Önemli olan bu konuda zoru başarmaktır. Çünkü zoru başaranlar ancak iktidar olma şansını yakalayabilmektedirler.
Türk Milletinin güzel bir geleceğe kavuşmayı hak ettiğine inanarak başarılamayacak iş, aşılamayacak zorluk yoktur.

* * *

Temsilde Adalet ilkesi, Demokratik Parlamenter sistemde seçimlerin uyulması gereken olmazsa olmaz ilkelerinden birisidir.
22 Temmuz 2007 seçimlerinin YSK tarafından ilan edilen kesin sonuçlarına bu açıdan bakıldığında, bazı illerdeki seçim sonuçlarının incelenmesiyle ortaya çıkan tablo hayli şaşırtıcı sonuçlar ortaya koymaktadır:
İki MV çıkaran illerin kayıtlı seçmen sayısı; 53.470 (Bayburt) ile 132.265 (Bartın) arasında değişmektedir. Ayrıca iki MV çıkaran Yalova ve Bartın’ın kayıtlı seçmen sayısı 3 MV çıkaran Hakkâri ve Siirt’ten fazladır.
Üç MV çıkaran illerde ise; kayıtlı seçmen sayısı 103.260 (Hakkâri) ile 233.648 (Amasya) arasında değişmektedir. Aradaki fark iki kattan fazladır.
Dört MV çıkaran 3 ildeki kayıtlı seçmen sayısı, üç MV çıkaran on ildeki seçmenden daha azdır. Bitlis; Erzincan, Burdur ve Karabük’ten az, Muş; Bolu, Nevşehir, Düzce ve Niğde’den az, Batman da Uşak, Rize ve Kırklareli’nden daha az seçmene sahiptir.
Altı MV çıkaran Yozgat ve Mardin’deki kayıtlı seçmen sayısı, 4 MV çıkaran Çanakkale ve 5 MV çıkaran Elazığ ve Çorum’dan daha azdır. Altı MV çıkaran illerin kayıtlı seçmen sayıları arasındaki fark da 264.589 dur. Aradaki fark, Dört MV çıkaran 2 il ile 3 MV çıkaran illerin hepsinden büyüktür.
Yedi MV çıkaran illerden Tokat ve Van’daki seçmen sayıları, 5 MV çıkaran Zonguldak ve Tekirdağ’dan daha azdır. Yedi MV çıkaran iller arasındaki seçmen sayısı farkı ise185.284 dür. Bu sayı, üç MV çıkaran Bolu’nun kayıtlı seçmen sayısından daha fazladır.
On MV çıkaran Gaziantep’in kayıtlı seçmen sayısı, 9 MV çıkaran Samsun’daki kayıtlı seçmen sayısından 80.000 daha azdır. Aynı ilişki, Manisa (10 MV) ile Kocaeli (9MV) arasında da bulunmaktadır.
11 MV çıkaran Şanlıurfa’dan, kayıtlı seçmen sayısı 23.000 daha fazla olan Denizlinin MV sayısı 7, 120.000 fazla olan Diyarbakır’ın MV sayısı ise 10 dur.
Kayıtlı seçmen sayıları ile MV sayıları arasındaki oransızlık, Mersin – İzmir, Konya – Bursa ve İstanbul’un seçim çevreleri arasında da dikkat çekmektedir.
Tabloda; seçmen sayıları ve illerin çıkardıkları MV sayıları arasındaki ilişki ve farklılıklar ortaya konulmuştur. Birçok il-seçim çevresinde seçmen sayıları ile MV sayıları arasındaki ilişki kopmuş görünmektedir.

İli

S. Sayısı

MV sayısı

İli

S. Sayısı

MV sayısı

Hakkari
Siirt
Yalova
Bartın

Ağrı
Rize
Amasya
Edirne


Bitlis
Erzincan
Karabük
Burdur


Yozgat
Mardin
Sivas
Kütahya
Eskişehir
Muğla
Sakarya

Yozgat
Mardin
Çanakkale
Elazığ
Çorum

Erzurum
Ordu
Malatya
Denizli

103.260
117.317
125.354
132.265

218.620
226.403
233.648
278.795


138.613
144.392
151.375
174.264


296.602
312.022
390.287
398.263
504.415
521.822
561.191

296.602
312.022
334.109
356.626
383.210

452.333
459.967
466.784
576.177

3
3
2
2

5
3
3
4


4
3
3
3


6
6
6
6
6
6
6

6
6
4
5
5

7
7
7
7

Muş
Bolu
Nevşehir
Düzce
Niğde

Batman
Uşak
Rize
Kırklareli

Tokat
Van
Zonguldak
Tekirdağ

Gaziantep
Samsun
Manisa
Kocaeli

Şanlı Urfa
Denizli
Diyarbakır

Mersin
İzmir 1
İzmir 2

Konya
Bursa

İstanbul 1
İstanbul 2
İstanbul 3

181.142
185.063
186.820
205.196
209.872

213.155
222.376
226.403
231.361

390.993
414.936
428.129
454.643

696.510
779.810
859.374
884.889

553.377
576.177
675.192

1.008.906
1.298.454
1.229.581

1.184.757
1.515.111

2.682.043
2.146.486
2.577.768

4
3
3
3
3

4
3
3
3

7
7
5
5

10
9
10
9

11
7
10

12
12
12

16
16

24
21
25

Bundan daha çarpıcı bir başka örnek de, illere göre seçilen MV için gerekli oy miktarında ortaya çıkmaktadır. Tunceli’de bu miktar 7.239 oya kadar düşerken, İstanbul’da 120.000 oyu geçmektedir.
Tunceli’den Siyasi Partilerle birlikte 6 bağımsız aday seçime katılmıştır. Bağımsızların aldıkları oy miktarı 25.424 dür. Seçilen iki bağımsız adayın aldığı oy miktarı ise 18.820 dir. Tunceli’de seçmen sayısı 55.363, geçerli oy sayısı da 42.999 dür.
Toplam Kayıtlı seçmen sayısına göre Türkiye genelinde her bir MV için 77.817, geçerli oy sayısına göre de 63.727 oy gerekmekte iken, Tunceli’den seçilen bir MV, Gerekli geçerli oyun sekizde biri (1/8), İstanbul’dakinin ise onaltıda biri (1/16) oranında bir oyla seçilmiş olmaktadır.
Aşağıdaki Tabloda, üç ölçüt dikkate alınarak belirlenen seçmen sayılarına göre, bir MV çıkarmak için gerekli seçmen sayısı gösterilmektedir.

GÜMRÜK OYLARI DAHİL TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI


TOPLAM KAYITLI SEÇMEN SAYISI

42.799.303

77.817

TOPLAM OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI

36.056.293

65.557

TOPLAM GEÇERLİ OY SAYISI

35.049.691

63.727

TOPLAM GEÇERSİZ OY SAYISI

1.006.602

SEÇİME KATILMA ORANI

%84,25

GEÇERLİ OYLARIN SEÇİME KATILAN SİYASİ PARTİLERE DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN ORANLARI


PARTİ ADI

OY

ORAN (%)

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

7.317.808

%20,88

DEMOKRAT PARTİ

1.898.873

%5,42

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

5.001.869

%14,27

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

16.327.291

%46,58

BAĞIMSIZLAR

1.835.486

%5,24

TOPLAM

%92.39

DEMOKRAT PARTİ HARİÇ

32.381.327

86,97

Kaynak: 30 Temmuz 2007 tarih ve 739 sayılı YSK Kararı 30 Temmuz 2007 tarih ve 26598 sayılı Resmi Gazete

22 Temmuz 2007 seçimleri, geçerli oyların TBMM de temsili açısından %86,97 gibi çok yüksek bir temsil oranı ifade etmektedir.
Tabloda başka bir husus daha dikkat çekmektedir. Demokrat Parti, 1.898.873 oy sayısı ve %5,42 oy oranı ile ülke barajının altında kalarak TBMM ye girememiştir.
Buna karşılık tamamı 1.835.486 oy ile %5,24 oranında oy alan 26 Bağımsızdan 20 kişilik bir grup (20/26) bir siyasi partiye girerek 1.411.932 oy ve % 4 lük oy oranıyla DTP’nin TBMM de grup kurmasını sağlamıştır. %10’luk ülke barajı bu şekilde delinmiş olmaktadır.
İstanbul’dan seçilen bir aday 120.449 oy alırken, Tunceli’den seçime giren bağımsız adaylar, 25.424 oy almışlardır. Seçilen adaylardan birisi 7.239 oy, diğeri de 11.581 oy alarak TBMM’ye girmiş oldular. Bağımsızların oy ortalaması: 1.835.486/26 = 70.596 dır.
Tablonun ortaya koyduğu manzara şudur:
1- Seçim bölgeleri arasında milletvekili sayısı bakımından büyük adaletsizlik vardır.
2- Ülke genelinde seçmen sayısına göre bir Milletvekili için gerekli oy sayısı ile fiilî seçim sonuçlarına göre, seçilen Milletvekillerinin aldığı oy sayıları arasında büyük dengesizlik vardır.
3- Bağımsız adayların sadece il (seçim çevresi) barajına tabi olmaları, siyasi partiler adına büyük adaletsizlik doğurmaktadır. Demokrasinin temel unsuru kabul edilen Siyasi Partiler yerine feodal yapı desteklenmiş ve teşvik edilmiş olmaktadır.
4- MV dağılımın hesaplanmasında her ile bir MV verildikten sonra, alınan oy sayısına göre MV dağılımı yapılması, seçmen sayısı az seçim çevreleri lehine haksızlık doğurmaktadır.
Bu tablo, seçim kanununda “Temsilde adaleti” sağlayıcı düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Not: Bilgiler Yüksek Seçim Kurulu WEB sitesinden derlenmiştir.

Türkocağı Tv

Türkocağı Tv

Tümü

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü