İbrahim Atabey
İbrahim Atabey - ibrahimatabey@gmail.com

YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM ATABEY

 

Lisans

 • Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1986).

Yüksek Lisans

 • Türkçede Cümle Bağlayıcıları, 1989, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Dili Anabilim Dalı.

Doktora

 • Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesinin Kelime Grupları Bakımından Karşılaştırılması, 1998, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Dili Anabilim Dalı.

İş Deneyimi

 • Görevler:

  1986 – 1988: Ankara Üniversitesi, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER), Türk Dili Okutmanı.

  1988 – 1990: Hacettepe Üniversitesi, Türkçe Derslerini Düzenleme Başkanlığı, Türk Dili Okutmanı.

  1990 – 2004: Hacettepe Üniversitesi, YDYO, Türkçe Birimi, Türk Dili Okutmanı.

  2004 – 2009: Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Öğretim Görevlisi.

  2009: Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Öğretim Üyesi.

  İdari Görevler:

  1997 – 2004: Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Türkçe Birimi Başkanlığı.

  2006 – 2009: Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcılığı.

Doğum Yeri

 • Kösreli-Ceyhan-Adana

Doğum Tarihi

 • 5.3.1963 

Türk Ocaklarından Haberdar Olun

Yazarlar

Tümü

Türk Yurdu Dergisi

Türk Yurdu Mart 2017

Türk Yurdu Mart 2017

Vatansever Türk Aydınları İmza Listesi
Türk Ocakları'na Destek Ol
İpek Yolu Sempozyumu
Kuşlukta Yazarlar
TYH
Türk Yurdu Yayınları